Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   6630
Temat pracy:  

Administracyjnoprawna regulacja stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez funkcjonariuszy publicznych

Liczba stron:   81

Spis treści / plan pracy:
Wykaz skrótów...........4

Wstęp...........5

Rozdział I.
Pozycja prawna funkcjonariuszy uprawnionych do stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej
   1. Pojęcie funkcjonariusza publicznego ...........6
   2. Zadania ustawowe funkcjonariuszy publicznych uprawnionych do stosowania przymusu bezpośredniego i broni palnej...........14
      2.1 Zadania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu...........16
      2.2. Zadania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu ...........18
      2.3. Zadania funkcjonariuszy Służby Celnej...........19
      2.4. Zadania funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego...........22
      2.5. Zadania inspektorów i pracowników kontroli skarbowej...........24
      2.6. Zadania strażników Państwowej Straży Łowieckiej...........27
      2.7. Zadania strażników Państwowej Straży Rybackiej ...........27
      2.8. Zadania funkcjonariuszy Policji...........28
      2.9. Zadania funkcjonariuszy i żołnierzy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego........... 29
      2.10 Zadania funkcjonariuszy Służby Więziennej ...........31
      2.11. Zadania strażników straży gminnych ...........34
      2.12. Zadnia funkcjonariuszy Straży Granicznej........... 35
      2.13. Zadania strażników Straży Leśnej ...........39
      2.14. Zadania strażników Straży Marszałkowskiej ...........39
      2.15 Zadania funkcjonariuszy straży ochrony kolei ........... 40
      2.16. Zadania funkcjonariuszy Straży Parku ...........40
      2.17. Zadania żołnierzy Żandarmerii Wojskowej lub wojskowych organów porządkowych...........41
      2.18. Zadania pracowników ochrony uprawnionych do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej........... 44
      2.19. Zadnia inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego ...........45
      2.20. Członkowie służby porządkowej i pracownicy zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich lub młodzieżowych ośrodków wychowawczych...........46

Rozdział II.
Środki przymusu bezpośredniego i ich zastosowanie
   1. Sytuacje, w których podmiot uprawniony jest do stosowania środków przymusu bezpośredniego...........47
   2. Rodzaje środków przymusu bezpośredniego ...........50
   3. Wybrane procedury związane z użyciem środków przymusu bezpośredniego........... 56

Rozdział III.
Broń palna i jej zastosowanie
   1. Pojęcie broni palnej........... 59
   2. Zasady użycia broni ...........61
   3. Sytuacje, w których funkcjonariusz może zastosować broń palną...........62

Rozdział IV.
Odpowiedzialność funkcjonariuszy z tytułu niezgodnego z prawem stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej
   1. Dokumentowanie użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej........... 67
   2. Pojęcie bezprawności stosowania przymusu i broni palnej ...........70
   3. Odpowiedzialność dyscyplinarna ...........72
   4. Odpowiedzialność karna ...........72
   5. Odpowiedzialność cywilna ...........73

Zakończenie........... 75
Bibliografia........... 77



Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.



Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.





Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.