Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   6415
Temat pracy:  

Polityka Energetyczna Unii Europejskiej

Liczba stron:   110

Spis treści / plan pracy:
Wstęp .........4

Rozdział I
Dynamika uwarunkowań prawnych i politycznych koncepcji w dziedzinie energetyki Unii Europejskiej
      1.1. Wspólnotowe regulacje dotyczące energetyki w latach 1952- 1985 ...........10
         1.1.1. Traktat Paryski ...........10
         1.1.2. Traktaty Rzymskie...........12
         1.1.3. Kryzys naftowy z pierwszej połowy lat 70-tych i jego implikacje dla polityki energetycznej EWG...........16
      1.2. Na drodze do wewnętrznego rynku energii...........19
         1.2.1. Jednolity Akt Europejski oraz Dokument Roboczy Komisji z 1988 r. ...........19
         1.2.2. Traktat z Maastricht ...........20
         1.2.3. Traktat Karty Energetycznej...........24
      1.2.4. Problem liberalizacji na rynkach energetycznych...........26
      1.3. Polityka energetyczna Unii Europejskiej w pierwszej dekadzie XXI w...........29
         1.3.1. Strategia Lizbońska i Zielona Księga Komisji z 2000 r............29
         1.3.2. Plany i stan polityki energetycznej Unii Europejskiej w latach 2006-2010 ...........31

Rozdział II
Liberalizacja rynku energii w Unii Europejskiej

      2.1. Traktatowe ramy prawne dotyczące konkurencji na wewnętrznym rynku energii........... 37
         2.1.1. Zasada swobodnego przepływu towarów a sektor energetyczny ...........37
         2.1.2. Reguły konkurencji a wspólny rynek energii (art. 101, 102 - 109 TfUE) ...........40
      2.2. W kierunku harmonizacji prawa energetycznego państw Unii Europejskiej ...........43
         2.2.1. Podstawowe elementy procesu liberalizacji wspólnego rynku energii ...........43
         2.2.2. Pierwszy pakiet dyrektyw energetycznych........... 47
         2.2.3. Drugi pakiet dyrektyw energetycznych........... 49
         2.2.4. Trzeci pakiet energetyczny........... 54
      2.3. Realizacja najważniejszych postanowień drugiego pakietu dyrektyw energetycznych na przykładzie Polski i Wielkiej Brytanii ...........56

Rozdział III
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej.

      3.1 Uwarunkowania bezpieczeństwa Energetycznego Unii Europejskiej........... 65
         3.1.1. Wieloaspektowość pojęcia 'bezpieczeństwo energetyczne' ...........65
         3.1.2. Wyzywania dla polityki bezpieczeństwa energetycznego ...........70
         3.1.3. Ogólna sytuacja energetyczna na świecie w pierwszej dekadzie XXI w. ...........73
      3.2. Sytuacja energetyczna Unii Europejskiej ...........81
         3.2.1. Zapotrzebowanie energetyczne Unii Europejskiej........... 81
         3.2.2. Wydobycie i import węgla w Unii Europejskiej ...........86
         3.2.3. Bilans ropy naftowej w Unii Europejskiej ...........88
         3.2.4 Bilans gazu w Unii Europejskiej ...........89
         3.2.5. Energetyka jądrowa w Unii Europejskiej 95
         3.2.6. Energetyka odnawialna jako sposób zmniejszenia zależności od importu surowców energetycznych w Unii Europejskiej ...........96

Zakończenie ...........101
Wykaz skrótów........... 104
Spis rysunków, tabel i wykresów ...........108
Bibliografia ...........110   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.