Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   6374
Temat pracy:  

Analiza dochodów i wydatków budżetu gminy na podstawie miasta Tychy w roku 2012

Liczba stron:   62

Spis treści / plan pracy:
Wstęp ...........5

Rozdział I
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

      1.1. Pojęcie, rola i znaczenie samorządu gminnego........... 6
      1.2. Zadania i kompetencje gminy ...........8
      1.3. Budżet gminnej jednostki samorządu terytorialnego........... 11
         1.3.1. Pojęcie, cechy, funkcje i zasady budżetu jednostki samorządu terytorialnego........... 11
         1.3.2. Opracowanie projektu i uchwalenie budżetu gminy ...........18
         1.3.3. Uchwalenie i wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz jego nadzór i kontrola........... 23

Rozdział II
Analiza i ocena gospodarki finansowej gminy Tychy w roku 2012

      2.1. Analiza i ocena gospodarki finansowej miasta Tychy w roku 2012 ...........32
      2.2 Analiza dochodów budżetu miasta Tychy ...........33
         2.2.1. Dochody podatkowe ...........36
         2.2.2. Dochody z mienia ...........38
         2.2.3. Pozostałe dochody ...........40
         2.2.4. Subwencja ogólna ...........41
         2.2.5. Dotacje celowe z budżetu państwa........... 42
         2.2.6. Środki otrzymane z pozabudżetowych źródeł i funduszy celowych (bez środków unijnych)........... 43
         2.2.7. Projekty i programy realizowane z udziałem unijnych środków........... 44
         2.2.8. Dochody budżetu państwa........... 45
      2.3. Analiza wydatków budżetu miasta Tychy........... 45
         2.3.1. Oświata i wychowanie ...........46
         2.3.2. Transport pasażerski........... 47
         2.3.3. Ochrona zdrowia oraz pomoc i opieka społeczna........... 48
         2.3.4. Ochrona dziedzictwa narodowego, kultura i kultura fizyczna........... 49
         2.3.5. Działalność usługowa i handel, gospodarka komunalna i mieszkaniowa........... 50
         2.3.6. Drogi oraz obiekty inżynierskie ...........51
         2.3.7. Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne........... 52
         2.3.8. Administracja publiczna ...........52
         2.3.9. Remonty ...........53
         2.3.10. Projekty i programy realizowane dzięki udziałowi środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej........... 53
         2.3.11. Zadania wykonane w ramach inicjatyw lokalnych........... 54
         2.3.12. Wydatki majątkowe ...........55

Zakończenie........... 57
Bibliografia ...........58
Literatura: ...........58
Spis rysunków........... 60
Spis tabel ...........61
Spis wykresów........... 62   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.