Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   5830
Temat pracy:  

Zjawisko przestępczości osób nieletnich na terenie powiatu łosickiego w latach 2002-2012 w świetle danych Komendy Powiatowej Policji w xxx

Liczba stron:   94

Spis treści / plan pracy:

Wstęp........... 3

Rozdział I.
Zjawisko przestępczości osób nieletnich w świetle literatury przedmiotu
      1.1. Pojęcie i istota przestępczości. Nieletni i małoletni sprawcy przestępstw ...........6
      1.2. Geneza zjawiska przestępczości osób nieletnich........... 10
         1.2.1. Czynniki wewnętrzne........... 13
         1.2.2. Uwarunkowania przestępczości tkwiące w rodzinie ........... 15
         1.2.3. Wpływ środowiska szkolnego na kształtowanie zachowań przestępczych ...........17
         1.2.4. Wpływ grupy rówieśniczej na kształtowanie postaw przestępczych ...........21

Rozdział II.
Przyczyny i profilaktyka zachowań przestępczych nieletnich
      2.1. Czynniki wpływające na zachowania przestępcze nieletnich ...........24
      2.2. Profilaktyka przestępstw nieletnich ...........24
         2.2.1. Ogólna koncepcja profilaktyki........... 25
         2.2.2. Ustawowe........... 27
         2.2.3. W wewnętrznym systemie szkolnym ...........29

Rozdział III.
Konsekwencje zachowań przestępczych nieletnich
      3.1. Zasady stosowane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich ...........31
      3.2. Odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w Kodeksie Karnym ...........33
      3.3. Przesłanki wszczęcia postępowania w sprawach nieletnich ...........36
         3.3.1. Demoralizacja ...........37
         3.3.2. Czyn karalny ........... 41
      3.4. Środki wychowawcze i poprawcze stosowane wobec nieletnich ...........42
         3.4.1. Upomnienie ........... 44
         3.4.2. Zobowiązanie do określonego postępowania........... 45
         3.4.3. Nadzór rodziców........... 47
         3.4.4. Nadzór organizacji........... 48
         3.4.5. Nadzór kuratora ...........48
         3.4.6. Ośrodki izolacyjne ...........49
            3.4.7. Zakaz prowadzenia pojazdów ...........51
            3.4.8 Środki poprawcze ...........52

Rozdział IV.
Metodologia badań własnych
      4.1. Przedmiot i cele badań........... 53
      4.2. Problemy i hipotezy badawcze ...........56
      4.3. Zmienne i wskaźniki ...........59
      4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze........... 61
      4.5. Organizacja i przebieg badań ........... 65

Rozdział V.
Specyfika społeczno – kulturowa powiatu xxx
      5.1. Organizacja i charakterystyka obszaru badań ...........66

Rozdział VI.
Przestępczość nieletnich na terenie powiatu xxx w latach 2002-2012

      6.1. Charakterystyka grupy badawczej ...........71
      6.2. Charakterystyka przestępczości nieletnich........... 72
      6.3. Uwarunkowania środowiskowe a przestępczość ........... 83

Rozdział VII.
Działania profilaktyczne i programy prewencyjne realizowane przez policję na rzecz zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich.

      7.1. Programy prewencyjne realizowane w xxx przez KPP 86
      7.2. Skala zjawiska przestępczości osób nieletnich w badanym powiecie w latach 2002- 2012 ...........87

Zakończenie ...........89
Literatura ........... 90
Spis tabel i wykresów........... 94

   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.