Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   5715
Temat pracy:  

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie rolniczym

Liczba stron:   58

Spis treści / plan pracy:

Wprowadzenie...........2

Rozdział I.
Ogólne zagadnienia kosztów
      1.1. Istota i zakres kosztów ...........4
         1.1.1. Ewidencja kosztów według ich rodzajów............ 6
         1.1.2. Ewidencja kosztów według celu ich ponoszenia............ 7
      1.2. Zakres, funkcje i systemy rachunku kosztów............ 9

Rozdział II.
Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym
      2.1. Ogólne informacje o przedsiębiorstwie............ 11
      2.2. Zasady rachunkowości w jednostce............ 14
         2.2.1. Rzeczowe składniki majątku trwałego............ 16
         2.2.2. Zapasy produktów i materiałów........... 18
         2.2.3. Należności ...........20
         2.2.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów........... 20
         2.2.5. Pasywa........... 21
         2.2.6. Zasady inwentaryzacji ...........21
         2.2.7. Sprawozdanie finansowe jednostki........... 22
      2.3. Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie........... 22
         2.3.1. Koszty w układzie rodzajowym............ 24
         2.3.2. Koszty w układzie kalkulacyjnym. ...........25

Rozdział III
Sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy zakończony 31.08.2011 roku.
      3.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.08.2011 roku........... 33
      3.2. Charakterystyka bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.08.2011 roku............ 34
      3.3. Charakterystyka rachunku zysków i strat spółki za okres 20.06.2010-31.08.2011 roku............ 40
      3.4. Pozostałe sprawozdania spółki za okres od 20.06.2010 DO 31.08.2011 roku ...........47
         3.4.1. Zestawienie zmian w kapitale własnym ...........47
         3.4.2. Rachunek przepływów pieniężnych........... 48
         3.4.3. Sprawozdanie Zarządu z działalności............ 50

Podsumowanie........... 54
Bibliografia ...........56
Spis tabel i rysunków ...........57


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.