Mamy 14647

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   5689
Temat pracy:  

Wynik finansowy w ujęciu podatkowym i bilansowym

Liczba stron:   103

Spis treści / plan pracy:

Wstęp...........5

Rozdział I
Wynik finansowy w ujęciu bilansowym
      1.1. Istota i funkcje rachunkowości
         1.1.1. Zakres i cele rachunkowości........... 8
         1.1.2. Funkcje rachunkowości........... 11
         1.1.3. Metody poznawcze w rachunkowości........... 13
         1.1.4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych........... 14
         1.1.5. Wycena aktywów i pasywów oraz ich inwentaryzacja ...........17
      1.2. Podstawowe zasady rachunkowości ujęcie bilansowe i podatkowe ...........20
      1.3. Przychody i koszty bilansowe ...........33
         1.3.1. Istota i klasyfikacja przychodów ...........33
         1.3.2. Sprzedaż produktów, towarów i materiałów........... 34
         1.3.3. Koszty związane z osiągnięciem przychodów ze sprzedaży ...........35
         1.3.4. Pozostałe przychody i koszty operacyjne........... 36
         1.3.5. Przychody i koszty finansowe ...........37
         1.3.6. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów ...........38
      1.4. Wynik finansowy ...........40
         1.4.1. Kategorie kształtujące wynik działalności gospodarczej ...........40
         1.4.2. Warianty ustalania wyniku finansowego ...........41
         1.4.3. Rozliczenie wyniku finansowego ........... 43
      1.5. Rola i znaczenie wyniku finansowego w ujęciu bilansowym ........... 44

Rozdział II
Wynik finansowy w ujęciu podatkowym
      2.1. Podstawowe źródła prawa podatkowego........... 46
      2.2. Metody ustalania wyniku podatkowego........... 49
      2.3. Podatkowe przychody z działalności gospodarczej ...........50
      2.4. Podatkowe koszty uzyskania przychodów ........... 52
         2.4.1. Ogólne pojęcie kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem okresu zaliczenia ich do kosztów podatkowych........... 52
         2.4.2. Koszty i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów ........... 55
      2.5. Ustalanie dochodu do opodatkowania ...........61
         2.5.1. Odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem ...........64
         2.5.2. Wysokość podatku ........... 66
         2.5.3. Podatek odroczony od osób prawnych ........... 66
         2.5.4.Aktywa i rezerwy utworzone z tytułu odroczonego podatku ...........67
      2.6. Rola i znaczenie wyniku finansowego w aspekcie ustalenia dochodu do opodatkowania ...........72

Rozdział III
Różnice w ustaleniu wyniku finansowego według prawa bilansowego a wynikiem podatkowym w spółce akcyjnej Radio X w 2012 roku.
      3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa objętego badaniem ...........75
      3.2. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości. ...........79
      3.3. Ustalenie wyniku finansowego brutto spółki w 2012 roku ........... 86
      3.4. Ustalenie dochodu do opodatkowania spółki w latach 2012 roku ...........90
      3.5. Porównanie wyniku finansowego brutto ustalonego według prawa bilansowego z wynikiem podatkowym...........95

Zakończenie ...........96
Bibliografia ........... 99
Spis tabel ........... 103   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.