Mamy 14647

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   5510
Temat pracy:  

Prawo zamówień publicznych, a racjonalne wydatkowe środków budżetowych.

Liczba stron:   81

Spis treści / plan pracy:

Wstęp......... 4

Rozdział I
Cele i istota systemu zamówień publicznych.
   1. Cele systemu zamówień publicznych......... 7
      1.1. Efektywność wydatkowania środków publicznych......... 7
      1.2. Przeciw działałania zjawiskom patologicznym......... 7
      1.3. Zielone zamówienia......... 8
   2. Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych......... 9
      2.1. Zasada równego traktowania oferentów......... 10
      2.2. Zasada bezstronności i obiektywizmu......... 11
      2.3. Zasada uczciwej konkurencji......... 11
   3. Zakres stosowania ustawy......... 12
      3.1. Zakres przedmiotowy......... 15
      3.2. Wyłączenia stosowania ustawy......... 16

Rozdział II
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
   1.Tryby udzielania zamówień publicznych......... 18
      1.1. Przetarg nieograniczony......... 19
      1.2. Przetarg ograniczony......... 20
      1.3. Negocjacje z ogłoszeniem......... 21
      1.4. Dialog konkurencyjny......... 21
      1.5. Negocjacje bez ogłoszenia......... 22
      1.6. Zamówienie z wolnej ręki......... 23
      1.7. Zapytanie o cenę......... 23
      1.8. Licytacja elektroniczna......... 24
   2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego......... 25
      2.1. Przedmiot zamówienia......... 26
      2.2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia......... 27
      2.3. Ustalenie wartości zamówienia......... 28
      2.4. Wskazanie trybu postępowania......... 29
      2.5. Terminy składania ofert......... 29
      2.6. Wadium......... 29
      2.7. Wywołanie wykonawcy postępowania......... 31
         2.7.1. Ocena oferty......... 31
         2.7.2. Otwarcie ofert i ich ocena......... 32
         2.7.3. Odrzucenie oferty......... 33
         2.7.4. Wybór oferty najkorzystniejszej......... 34
         2.7.5. Unieważnienie postępowania......... 35
         2.7.6. Dokumentowanie postępowań......... 36
      2.8. Zamówienia sektorowe, podstawy prawne......... 36

Rozdział III
Kontrola w prawie zamówień publicznych.
   1. Środki ochrony prawnej zamówień publicznych......... 38
      1.1. Podmioty uprawnione do składania środków ochrony prawnej......... 39
      1.2. Odwołanie do KIO......... 41
      1.3. Skarga do Sądu......... 43
      2.2. System zamówień publicznych - kontrola......... 45
      2.1. Kompetencje Kontrolne Prezesa Zamówień Publicznych......... 45
      2.2. Najwyższa Izba Kontroli - uprawnienia kontrolne......... 46
      2.3. Regionalna Izba Obrachunkowa - kontrola......... 47

Rozdział IV
Racjonalne wydatkowanie środków budżetowych - Istota, analiza przypadku - przykłady
   1. Istota racjonalizacji......... 49
   2. Analiza przypadków......... 52

Zakońcenie......... 56
Literatura.......... 58
Akty prawne......... 68
Akty wykonawcze......... 75
Wyroki ETS......... 79


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.