Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   5409
Temat pracy:  

Problemy związane ze stosowaniem zwolnień z podatku od nieruchomości.

Liczba stron:   50

Spis treści / plan pracy:

Wstęp...........7

Rozdział 1.
Charakterystyka podatku od nieruchomości.
      1.1 Elementy konstrukcji podatku...........8
         1.1.1 Podmiot podatku...........8
         1.1.2 Przedmiot podatku...........9
         1.1.3 Podstawa opodatkowania...........10
         1.1.4 Stawki podatku...........11
         1.1.5 Tryb i warunki płatności...........12
      1.2 Pojęcie zwolnienia, wyłączenia, ulgi...........13
      1.3 Klasyfikacja zwolnień od podatku od nieruchomości...........13

Rozdział 2.
Zwolnienia wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
      2.1 Zwolnienia przedmiotowe...........15
         2.1.1 Zwolnienia dotyczące transportu........
...15             2.1.1.1 Infrastruktura kolejowa...........15
            2.1.1.2 Infrastruktura portowa...........16
            2.1.1.3 Budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego...........17
         2.1.2 Budynki gospodarcze...........17
         2.1.3 Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży...........20
         2.1.4 Grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków...........21
         2.1.5 Zwolnienia gruntów i budynków we władaniu muzeów rejestrowych...........22

         2.1.6 Nieruchomości w parkach i rezerwatach przyrody...........22
         2.1.7 Zwolnienie gruntów pod jeziorami i sztucznymi zbiornikami...........23
         2.1.8 Zwolnienia wałów ochronnych i zajętych pod nie gruntów...........23
         2.1.9 Grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione...........25
         2.1.10 Grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych...........25
         2.1.11 Budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych...........26
         2.1.12 Budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych...........26
         2.1.13 Nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności pożytku publicznego...........27
      2.2 Zwolnienia podmiotowe...........28
         2.2.1 Uczelnie...........28
         2.2.2 Jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty...........29
         2.2.3 Instytuty naukowe i jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk...........30
         2.2.4 Zakłady pracy chronionej...........31
         2.2.5 Instytuty badawcze i przedsiębiorcy i statusie centrum badawczo - rozwojowego ...........32
         2.2.6 Polski Związek Działkowców...........34

Rozdział 3.
Zwolnienia od podatku od nieruchomości wynikające z odrębnych ustaw.
       3.1 Zwolnienia przyznane kościołom i związkom wyznaniowym...........35
      3.2 Zwolnienia w specjalnych strefach ekonomicznych...........37
      3.3 Zwolnienia nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych...........38

Rozdział 4.
Zwolnienia wynikające z uchwały rady gminy na przykładzie Gminy Kalinowo.
       4.1 Rys historyczny...........40
      4.2 Zakres możliwości wprowadzania zwolnień przez radę gminy...........40
      4.3 Zwolnienia wynikające z uchwały rady gminy...........42

Zakończenie...........43
Bibliografia...........45
Wykaz źródeł prawa...........47
Wykaz orzecznictwa...........49
Wykaz innych źródeł...........50


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.