Mamy 13699

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   5202
Temat pracy:  

Prawne aspekty pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce

Liczba stron:   65

Spis treści / plan pracy:

Wstęp............ 4

Rozdział 1
Rozważania ogólne
      1.1.Rys historyczny regulacji prawnych pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce............ 5
      1.2. Definicja prawna pośrednictwa ubezpieczeniowego ............8
      1.3.Wyjątki od stosowania przepisów ustawy ............9
      1.4. Działalność nie uznawana za pośrednictwo ubezpieczeniowe ............12
      1.5. Obowiązki informacyjne pośrednika względem swoich klientów ............14
      1.6. Obowiązek doskonalenia zawodowego pośredników ubezpieczeniowych ............15
      1.7. Pośrednictwo ubezpieczeniowe jako działalność gospodarcza ............16
      1.8. Ochrona środków finansowych osób ubezpieczonych............ 17
      1.9. Działalność trans-graniczna na kanwie prawa wspólnotowego............ 19

Rozdział 2
Agent ubezpieczeniowy
      2.1. Definicja agenta ubezpieczeniowego i związane z nią wymogi formalne ............21
      2.2. Definicja czynności agencyjnych ............23
      2.3. Działalność agencyjna a czynności agencyjne............ 25
      2.4. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez agenta ............26
      2.5. Agent jako pełnomocnik zakładu ubezpieczeń ............28
      2.6.Obowiązek udzielenia informacji a zachowanie tajemnicy zawodowej ............29
      2.7. Ochrona prawna działalności agencyjnej i czynności agencyjnych ............30

Rozdział 3
Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny
      3.1. Definicja brokera ubezpieczeniowego ............31
      3.2. Czynności brokerskie............ 33
      3.3. Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej ............35
      3.4. Rękojmia należytego prowadzenia działalności brokerskiej ............37
      3.5. Egzamin brokerski ............38
      3.6. Odpowiedzialności cywilna brokerów............ 39
      3.7. Obowiązek udzielenia informacji a zachowanie tajemnicy zawodowej ............41
      3.8. Zakazy brokerskie ............43
      3.9. Ochrona prawna działalności brokerskiej i czynności brokerskich ............44

Rozdział 4
Nadzór nad rynkiem pośrednictwa ubezpieczeniowego
      4.1. Kompetencje organu nadzoru w zakresie kontroli pośredników............45
         4.1.1 Zakres kontroli działalności agencyjnej ............46
         4.1.2. Zakres kontroli działalności brokerskiej............ 47
         4.1.3.Sposób przeprowadzania kontroli ............48
      4.2. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych ............50
         4.2.1. Informacje zawarte w rejestrze ............51
         4.2.2. Rejestr agentów ubezpieczeniowych ............53
         4.2.3. Rejestr brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych ............55
      4.3. Odpowiedzialność karna z tytuły wykonywania czynności agencyjnych lub brokerskich bez posiadania stosownych uprawnień ............57

Zakończenie ............58
Bibliografia............ 63


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.