Mamy 13699

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   5131
Temat pracy:  

Mobilność polskiej wysoko wykwalifikowanej siły roboczej po 2002 roku na przykładzie absolwentów wyższych uczelni

Liczba stron:   81

Spis treści / plan pracy:

Wstęp...........5

Rozdział I
Teoretyczne podstawy międzynarodowych przepływów wysoko wykwalifikowanej siły roboczej
   1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacje w zakresie migracji międzynarodowych ...........7
      1.1. Pojęcie migracji w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych ...........8
      1.2. Podstawowa klasyfikacja migracji ...........10
      1.3. Motywy i bariery migracji na przykładzie modelu 'push pull' ...........12
   2. Problemy metodologiczne badań nad zjawiskiem migracji ...........14
   3. Migracje międzynarodowe z perspektywy przepływu wysoko wykwalifikowanej siły roboczej - zarys problematyki........... 17
      3.1. Kwestie terminologiczne z zakresu migracji wykwalifikowanej siły roboczej........... 17
      3.2. Zjawisko 'drenażu mózgów' w świetle wybranych koncepcji teoretycznych ...........19
      3.2. Uwarunkowania migracji osób z wysokimi kwalifikacjami w dobie globalizacji ...........23

Rozdział II
Mobilność wysoko wykwalifikowanej siły roboczej w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej
   1. Podstawowe regulacje prawne w zakresie swobodnego przepływu osób w ustawodawstwie wspólnotowym........... 28
   2. Wyniki polskich negocjacji akcesyjnych w obszarze swobodnego przepływu osób ...........32
   3. Główne tendencje polskiej emigracji w latach 2002-2011 ...........34
   4. Charakterystyka emigracji osób wysoko wykwalifikowanych w okresie przed i poakcesyjnym ...........38
      4.1. Wybrane czynniki kształtujące rozmiary oraz intensywność emigracji polskich pracowników z wyższym poziomem wykształcenia ...........38
      4.2. Problem 'drenażu mózgów' w kontekście polskiej emigracji poakcesyjnej ...........42
      4.3. Koszty i korzyści migracji polskiej wysoko wykwalifikowanej siły roboczej........... 45

Rozdział III
Charakterystyka planowanych wyjazdów zagranicznych absolwentów śląskich wyższych uczelni - badania własne
   1. Cel, problemy i hipotezy badawcze........... 51
   2. Zastosowane narzędzia badawcze oraz organizacja i przebieg badań ...........52
   3. Charakterystyka badanej grupy ...........53
   4. Analiza wyników badania ...........55
      4.1. Skala oraz kierunki geograficzne potencjalnej emigracji zarobkowej ...........55
      4.2. Motywy emigracji oraz czynniki, które mogłyby wpłynąć na rezygnację z planowanego wyjazdu ...........58
      4.3. Sytuacja zawodowa i materialna respondentów, a oczekiwania związane z pracą za granicą kraju ...........61
      4.4. Ocena szans na zagranicznym rynku pracy oraz stosunek badanych do emigracji zarobkowej........... 65

Wnioski........... 67
Bibliografia ...........70
Spis tabel oraz ilustracji........... 76
Aneks ...........78


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.