Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   5009
Temat pracy:  

Strategia rozwoju miasta Bełchatowa

Liczba stron:   106

Spis treści / plan pracy:

Wstęp

Rozdział I
Diagnoza stanu rozwoju społeczno – gospodarczego wraz z syntezą tematyczną
   1. Położenie miasta i jego obszar
   2. Uwarunkowania historyczne rozwoju miasta
   3. Środowisko przyrodnicze
      3.1. Rzeźba terenu i warunki geologiczno – gruntowe
      3.2. Warunki glebowe i użytkowanie gruntów
      3.3. Wody powierzchniowe
      3.4. Wody podziemne
      3.5. Warunki klimatyczne i aerosanitarne
      3.6. Środowisko
   4. Sytuacja demograficzna
   5. Infrastruktura społeczna
      5.1. Kultura
         5.1.1. Wartości i zasoby kulturowe miasta
      5.1.2. Działalności kulturalne
      5.2. Edukacja
         5.2.1. Przedszkola
         5.2.2. Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne
         5.2.3. Szkolnictwo ponadpodstawowe
         5.2.4. Szkolnictwo wyższe
      5.3. Sport i rekreacja
         5.3.1. Baza sportowa
         5.3.2. Kluby i organizacje sportowe działające na terenie Bełchatowa
   6. Infrastruktura techniczna
      6.1. Komunikacja
         6.1.1. Powiązania z otoczeniem zewnętrznym
         6.1.2. Układ uliczny
         6.1.3. Komunikacja zbiorowa
      6.2. Wodociągi i kanalizacja
         6.2.1. Wodociągi
         6.2.2. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków
      6.3 Gospodarka odpadami
   7. Gospodarka
      7.1. Podmioty gospodarcze
      7.2. Pracujący w gospodarce narodowej Bezrobocie
   8. Analiza sytuacji finansowej
      8.1. Dochody budżetu
      8.2. Wydatki budżetowe
      8.3. Zaciągnięte pożyczki i kredyty
      8.4. Projekcja budżetu miasta Bełchatowa na lata 2003 - 2012
   9. Perspektywy rozwoju
      9.1. Perspektywy rozwoju Bełchatowa w świetle procesu integracji europejskiej
      9.2. Wyzwania miasta
         9.2.1. Wyzwania cywilizacyjne
         9.2.2. Wyzwania demograficzne
         9.2.3. Wyzwania gospodarcze
         9.2.4. Wyzwania infrastrukturalne
         9.2.5. Wyzwania kulturalne
         9.2.6. Wyzwania społeczne
         9.2.7. Wyzwania ekologiczne
   
Rozdział II
Podstawowe problemy rozwoju miasta Bełchatowa
   1. Analiza SWOT
      1.1. Atuty miasta
         1.1.1. Atuty wynikające z położenia, cech środowiska naturalnego i dziedzictwa historycznego
         1.1.2. Atuty wynikające z cech demograficznych i charakterystyki sfery społecznej
         1.1.3. Atuty wynikające z charakterystyki gospodarki miasta
         1.1.4. Atuty wynikające z infrastrukturalnego zagospodarowania miasta
      1.2. Słabości miasta
         1.2.1. Słabości wynikające z położenia, cech środowiska naturalnego i dziedzictwa historycznego
         1.2.2. Słabości wynikające z cech demograficznych i charakterystyki sfery społecznej
         1.2.3. Słabości wynikające z charakterystyki gospodarki miasta
         1.2.4. Słabości wynikające z infrastrukturalnego zagospodarowania miasta
      2. Analiza otoczenia miasta.

Rozdział III
Strategia rozwoju miasta Bełchatowa
   1. Sfera ekonomiczna
   2. Sfera społeczna
   3. Sfera funkcjonalno-przestrzenna
   4. Cele strategiczne i zadania do zrealizowania dla miasta
   5. Bank pomysłów do realizacji postawionych zadań

Zakończenie
Załączniki
Spis tabel, rysunków, diagramów
Bibliografia

   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.