Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   4988
Temat pracy:  

Zabójstwa dzieci dokonane przez kobiety i mężczyzn

Liczba stron:   145

Spis treści / plan pracy:

Wstęp

Rozdział 1.
Problematyka badań w świetle literatury
      1.1. Prawno- karna definicja pojęcia 'dziecko'
      1.2. Pojęcie zabójstwa w świetle rozwiązań prawno- karnych
      1.3. Zabójstwo jako skrajna postać przemocy
         1.3.1. Koncepcje teoretyczne koncentrujące się wokół przyczyn przemocy
         1.3.2. Teorie wyjaśniające przemoc w rodzinie w oparciu o analizę modeli rodzinnych
         1.3.3. Trzy poziomy rozumienia zjawisk mających miejsce w rodzinie: linearny, relacyjny, systemowy
         1.3.4. Różnice w zachowaniach przestępczych kobiet i mężczyzn
      1.4. Uwarunkowania i motywy zabójstw dzieci
         1.4.1. Związek z rodziną generacyjną i środowiskiem lokalnym
         1.4.2. Choroby psychiczne i zaburzenia
         1.4.3. Osobowościowe determinanty przestępczości
         1.4.4. Czynniki sytuacyjne w zabójstwie
         1.4.5. Zabójstwa w afekcie
         1.4.6. Zabójstwa na tle seksualnym
         1.4.7. Tło alkoholowe
      1.5. Klasyfikacja zabójców
      1.6. Psychiczne funkcjonowanie zabójców
      1.7. Konsekwencje prawne dotyczące zabójstwa dziecka
      1.8. Profilaktyka
         1.8.1. Zapobieganie przestępczości
         1.8.2. Prewencja- zapobieganie przemocy

Rozdział 2.
Założenia metodologiczne własnych badań
      2.1. Temat i przedmiot badań
      2.2. Cele badań
      2.3. Problemy badawcze
      2.4. Model badań, hipotezy, zmienne i wskaźniki
      2.5. Metody, techniki i narzędzia badań
      2.6. Przebieg badań, charakterystyka terenu oraz dobór próby

Rozdział 3.
Analiza wyników badań własnych
      3.1. Opis i interpretacja losów życiowych badanych osób
      3.2. Zestawienie danych dotyczących badanych osób
      3.3. Zakres oddziaływań profilaktycznych

Zakończenie
Bibliografia
Aneksy
Aneks nr 1. Wywiad.
Aneks nr 2. Kodyfikacja pytań
Spis rysunków
Spis tabel


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.