Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   4523
Temat pracy:  

Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne - realizacja koncepcji flexicurity w Polsce.

Liczba stron:   90

Spis treści / plan pracy:

Wstęp.........3

Rozdział I.
Podstawowe cele i kierunki polityki rynku pracy w dokumentach programowyh Unii Europejskiej i Polski
      1. Europejska Strategia Zatrudnienia.........5
      2. Krajowy Program Reform.........9
      3. Krajowa Strategia Zatrudnienia.........11
      4. Flexicurity – elastyczność i bezpieczeństwo na rynku pracy.........14

Rozdział II.
Elastyczny rynek pracy w Polsce
      1. Elastyczne formy zatrudnienia.........23
      2. Inne elastyczne formy elastycznego zatrudnienia.........36
      3. Elastyczne formy organizacji pracy.........40

Rozdział III.
Aktywna polityka rynku pracy
      1. Instytucje rynku pracy.........43
         1.1 Publiczne służby zatrudnienia.........43
         1.2 Niepubliczne służby zatrudnienia.........45
      2. Usługi rynku pracy.........48
      3. Inne programy wspierające zatrudnienie.........51
      4. Instrumenty rynku pracy oraz działania wspomagające usługi rynku pracy.........54

Rozdział IV.
Wdrażanie koncepcji flexicurity
      1. Europejski Fundusz Społeczny .........58
      2. Pomoc w latach 2004–2006......... 60
         2.1. Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich SPO RZL......... 61
         2.2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ZPORR .........62
         2.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013……………………..........63
         2.4. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.........68
            2.4.1. Działanie
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie......... 70
            2.4.2. Poddziałanie
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.......... 71
            2.4.3. Działanie
6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia......... 73
            2.4.4. Działanie
6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich......... 74
      2.5. Priorytet VII Promocja integracji społecznej......... 76
            2.5.1. Działanie
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej......... 77
            2.5.2. Poddziałanie
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym......... 78
         2.5.3. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej......... 79
            2.5.4. Działanie
7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji......... 79
      2.6. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki......... 81
            2.6.1. Poddziałanie
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw......... 82
         2.6.2. Poddziałanie
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie .........83
         2.6.3. Poddziałanie
8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.......... 84

Zakończenie.........84
Bibliografia.........86


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.