Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   4299
Temat pracy:  

Społeczna świadomość Polaków po przystąpieniu Polski do UE na przykładzie mieszkańców powiatu xyz

Liczba stron:   105

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I.
Geneza, struktura i cele unii europejskiej
      1.1. Narodziny Unii Europejskiej..........7
      1.2. Cele Unii Europejskiej i środki ich realizacji.......... 15
      1.3. Instytucje Unii Europejskiej.......... 21
          1.3.1. Przesłanki systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej.......... 21
          1.3.2. Ważniejsze instytucje systemu.......... 22
             1.3.2.1. Rada Europejska.......... 23
             1.3.2.2. Rada Unii Europejskiej.......... 23
             1.3.2.3. Parlament Europejski.......... 25
             1.3.2.4. Komisja Europejska.......... 26
             1.3.2.5. Europejski Trybunał Sprawiedliwości.......... 27
             1.3.2.6. Trybunał Obrachunkowy.......... 28
      1.4. Tożsamość europejska.......... 29

Rozdział II.
Proces integracji Polski z UE.
      2.1. Cele i metody porozumienia Polski z UE.......... 35
      2.2. Etapy integracji z UE.......... 37
          2.2.1. Etap przedakcesyjny.......... 38
          2.2.2. Faza implementacji Układu Europejskiego.......... 40
          2.2.3. Etap prawidłowej procedury akcesyjnej.......... 42
      2.3. Ramy instytucjonalne wspólnoty europejskiej.......... 46
      2.4. Taktyka integracyjna Polski.......... 51

Rozdział III.
Charakterystyka terenu badań, organizacja oraz ich przebieg
      3.1. Charakterystyka powiatu skierniewickiego.......... 55
          3.1.1. Rys historyczny powiatu.......... 56
          3.1.2. Życie społeczne i gospodarcze regionu.......... 59
          3.1.3. Życie kulturalne powiatu.......... 62
          3.1.4. Walory turystyczne powiatu skierniewickiego.......... 64
      3.2. Prezentacja badanej populacji.......... 64
      3.3. Przebieg i organizacja badań.......... 68

Rozdział IV.
Społeczna świadomość polaków po wstąpieniu Polski do UE
      4.1. Tożsamość europejska a tożsamość narodowa.......... 70
      4.2. Poziom wiedzy badanych o Unii Europejskiej.......... 75
      4.3. Konsekwencje wstąpienia Polski do UE w ocenie respondentów ..........81
   
Zakończenie.......... 92
Bibliografia.......... 96
Spis wykresów.......... 99
Załączniki .......... 100


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.