Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   4251
Temat pracy:  

Metody i techniki badania sprawozdania finansowego na przykładzie firmy XYZ S.A

Liczba stron:   120

Spis treści / plan pracy:

Wstęp............ 3

Rozdział I.
Istota i rola badania sprawozdania finansowego .
      I.1 Pojęcie i znaczenie badań sprawozdań finansowych............ 6
      I.2 Cele i funkcje badań sprawozdań finansowych............ 11
      I.3 Podstawy prawne badań sprawozdań finansowych w Polsce ............ 14
      I.4 Historia badania sprawozdań finansowych............ 19
      I.5 Zmiany w audycie oraz rynek firm audytorskich Polsce............ 22

Rozdział II.
Metody i techniki badań sprawozdań finansowych
      II.1 Podmioty i przedmioty badań sprawozdań finansowych ............ 24
      II.2 Planowanie badania sprawozdania finansowego............ 27
         II.2.1 Strategia badania i plan badania............27
         II.2.2 Rodzaje ryzyka w badaniu sprawozdania finansowego............29
         II.2.3 Istotność i jej wyznaczanie............32
         II.2.4 Kontrola wewnętrzna ............35
      II.3 Metody badania sprawozdania finansowego ............ 36
         II.3.1 Dowody z badania sprawozdania............37
         II.3.2 Metody badań pod względem zakresu ............38
         II.3.3 Metody pod względem aspektów badania ............57
      II.4 Techniki badań............ 59
         II.4.1 Sprawdzenie ............60
         II.4.2 Sprawdzenie z natury ............62
         II.4.3 Potwierdzenie zewnętrzne............62
         II.4.4 Analiza ............63
         II.4.5 Obserwacja............65
         II.4.6 Wywiad ............65

Rozdział III.
Metody i techniki badania sprawozdania finansowego na przykładzie XYZ S.A.
      III.1 Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa............ 67
      III.2 Planowanie badania sprawozdania ............ 68
      III.3 Ryzyko w badaniu sprawozdania XYZ S.A............ 71
      III.4 Progi istotności w XYZ S.A. ............ 75
      III.5 Badanie bilansu XYZ S.A. ............ 78
         III.5.1 Aktywa ............79
         III.5.2 Pasywa ............92
      III.6 Badanie rachunku zysków i strat ............ 98
         III.6.1 Przychody ze sprzedaży ............98
         III.6.2 Koszty działalności operacyjnej............100
         III.6.3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne ............104
         III.6.4 Przychody i koszty finansowe............105
         III.6.5 Podatek dochodowy ............106
      III.7 Zestawienie zmian w kapitale własnym ............ 109
      III.8 Rachunek przepływów pieniężnych ............ 110
      III.9 Wstęp do sprawozdania finansowego oraz informacja dodatkowa............ 111
   
Zakończenie ............ 113
Bibliografia ............ 115
Spis tabel ............ 117
Spis rysunków............ 119


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.