Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   4235
Temat pracy:  

Komunikacja interpersonalna w przedsiębiorstwie.

Liczba stron:   117

Spis treści / plan pracy:

Wstęp.

Rozdział I
Czym jest komunikacja interpersonalna - próba definicji
      1.1. Pojęcie procesu komunikowania się
      1.2. Geneza nauki o komunikacji interpersonalnej
      1.3. Współczesna kondycja nauki o komunikacji i jej wyzwania
      1.4. Istota komunikacji interpersonalnej
         1.4.1. Cechy komunikacji interpersonalnej
         1.4.2. Funkcje komunikacji interpersonalnej
         1.4.3. Znaczenie komunikowania się w organizacji
      1.5. Jak mówić, żeby nas słuchano - czyli zasady tworzenia precyzyjnego komunikatu
          1.5.1. Model komunikacji interpersonalnej.
         1.5.2. Uwarunkowania skutecznej komunikacji.
          1.5.3. Bariery i zakłócenia w procesie komunikacji interpersonalnej.
          1.5.4. Błędne przekonania na temat porozumiewanie się.
      1.6. Obecność psychologii w procesie komunikacji
          1.6.1. Psychologia w komunikacji werbalnej.
          1.6.2. Psychologia w komunikacji niewerbalnej.

Rozdział II
Wprowadzenie do problematyki zarządzania organizacją
      2.1. Istota organizacji i jej cele
          2.1.1 Struktura organizacyjna - funkcje i cechy.
          2.1.2. Zasoby ludzkie jako społeczny podsystem organizacji.
      2.2. Tradycja i współczesność w nauce o organizacji
      2.3. Istota zarządzania i jego zakres
          2.3.1. Funkcje zarządzania.
          2.3.2. Style zarządzania.

Rozdział III
Kierowanie zasobami ludzkimi
      3.1. Istota kierowania ludźmi
         3.1.1. Definicja kierowania.
         3.1.2. Geneza, pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi .
         3.1.3. Cele zarządzania zasobami ludzkimi.
      3.2. Modele i style kierowania personelem
         3.2.1. Kierowanie i przywództwo w grupie.
      3.3. Czynniki sprzyjające efektywności kierowania personelem
          3.3.1. Racjonalny dobór ludzi.
          3.3.2. Kształcenie i rozwój zawodowy personelu.
             3.3.3. Skuteczne komunikowanie w organizacji.
      3.4. Rola kierownictwa w kształtowaniu sieci komunikacyjnych oraz obiegu informacji
          3.4.1. Komunikacja interpersonalna między menedżerem a pracownikiem.
          3.4.2.Komunikacja interpersonalna menedżera z klientem.

Rozdział IV
Czynniki motywacyjne jako narzędzia sprawnego zarządzania
      4.1. Pojęcie motywacji i istota
         4.1.1. Analiza kluczowych teorii motywacji.
         4.1.2. Techniki motywowania do pracy.
         4.1.3 Motywacyjne oddziaływanie na pracowników.
      4.2. Systemy motywacyjne
          4.2.1. Koncepcja systemu motywowania.
          4.2.2. Metody i rozwiązania motywacyjne.
      4.3. Motywacje w zarządzaniu
          4.3.1. Zasady motywowania płacami.
          4.3.2. Kształtowanie płacy zasadniczej.
          4.3.3. Systemy premiowania i ich charakterystyka.
      4.4. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji
          4.4.1. Pozapłacowe czynniki motywacyjne o charakterze materialnym.
          4.4.2. Pozapłacowe czynniki motywacyjne o charakterze niematerialnym.

Rozdział V
Analiza systemów motywacyjnych oraz relacje z menedżerem na przykładzie firmy Raiffeisen Leasing Polska S.A.
      5.1.Charakterystyka firmy
         5.1.1. Misja oraz wartości firmy.
      5.2. Struktura organizacyjna
      5.3. System wynagradzania oraz motywowania
         5.3.1. Komunikacja interpersonalna między menedżerem a pracownikiem w grupie Raiffeisen.
      5.4. Ścieżka kariery w firmie Raiffeisen Leasing Polska S.A.
      5.5. Badanie motywacji pracowników na przykładzie firmy Raiffeisen Leasing Polska S.A.

Zakończenie
Spis rysunków, wykresów
Załączniki
Spis wykorzystanych źródeł


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.