Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   4231
Temat pracy:  

Zarządzanie finansami samorządu gminy na podstawie gminy XYZ

Liczba stron:   116

Spis treści / plan pracy:

Wstęp............ 5

Rozdział I.
Samorząd terytorialny w Polsce............ 8
      1.1. Definicja i istota samorządu
      1.2. Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce
      1.3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego
         1.3.1. Zadania gminy
         1.3.2. Zadania powiatu
         1.3.3. Zadania województwa
      1.4. Finanse jednostek samorządu terytorialnego – gminy, powiatu, województwa

Rozdział II.
Elementy gospodarki finansowej samorzadu terytorialnego ............26
      2.1. Istota i zakres finansów samorządu terytorialnego
         2.1.1. Podstawy prawne finansów samorządu terytorialnego
         2.1.2. Definicja zarządzania finansami
      2.2. Pojęcie budżetu samorządowego
         2.2.1. Zasady budżetowe
      2.3. Klasyfikacja budżetowa
         2.3.1. Klasyfikacja wydatków
         2.3.2. Klasyfikacja dochodów
         2.3.3. Klasyfikacja przychodów i rozchodów
      2.4. Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego
         2.4.1. Dochody własne
            2.4.1.1. Źródła dochodów własnych gmin
            2.4.1.2. Źródła dochodów własnych powiatów
            2.4.1.3. Źródła dochodów własnych województwa
         2.4.2 Subwencje ogólne jednostek samorządu terytorialnego
         2.4.3.Dotacje celowe z budżetu państwa
      2.5. Wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego
      2.6. Proces planowania, uchwalania i wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział III.
Instrumenty rynku finansowego wykorzystywane do zaciągania długu publicznego poprzez jednostkę samorządu terytorialnego............ 49
      3.1. Istota długu publicznego
      3.2. Ustawowe ograniczenia zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego
          3.2.1. Słabe strony obecnie obowiązujących ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
             3.2.2. Ograniczenia ekonomiczne zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
      3.3. Kredyty i pożyczki zaciągane przez jednostki samorządu terytorialnego
      3.4. Obligacje komunalne
      3.5. Obligacje przychodowe
      3.6. Komunalne krótkoterminowe papiery dłużne

Rozdział IV.
Zasady oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego............67
      4.1. Prognozowanie środków finansowych na obsługę zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
         4.1.2. Środki na obsługę długu w jednostkach samorządu terytorialnego
      4.2. Rezerwa na limity zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego
      4.3. Zarządzanie środkami na obsługę zadłużenia oraz jego monitoring
      4.4. Wiarygodność i wypłacalność jednostek samorządu terytorialnego
      4.5. Ocena zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego
      4.6. Schemat badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego
         4.6.1. Metodyka badania zdolności kredytowej gminy na potrzeby kredytu obrotowego
         4.6.2. Metodyka badania zdolności kredytowej gminy na potrzeby kredytu inwestycyjnego
   
Rozdział V.
Ocena zarządzania finansami w gminie XYZ w latach 2005-2008............88
      5.1. Charakterystyka gminy XYZ
      5.2. Proces zarządzania finansami w gminie XYZ
      5.3. Ocena budżetu gminy XYZ w latach 2005 – 2008
         5.3.1. Dochody budżetu gminy w latach 2005 – 2008
            5.3.1.1. Analiza pionowa i pozioma dochodów budżetu gminy.
         5.3.2. Wydatki budżetu gminy w latach 2005– 2008.
            5.3.2.1. Analiza pionowa i pozioma wydatków budżetu gminy.
      5.4. Inwestycje gminy w latach 2005 – 2008
      5.5. Ocena zarządzania finansami w gminie XYZ

Zakończenie............ 112
Spis tabel, rysunków
Spis wykorzystanych źródeł


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.