Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   4189
Temat pracy:  

Aspiracje życiowe maturzystów

Liczba stron:   164

Spis treści / plan pracy:

I Część teoretyczno - metodologiczna.

   1. Przedmiot badawczy w literaturze...........5

      1.1.Wkształcenie a praca........... 5
      1.2. Młodzież i polityka........... 8
      1.3. Szanse młodzieży........... 10
      1.4. Młodzież po roku 1989........... 13
2.Postawienie problemu badawczego. Uszczegółowienie problematyki badań.
Hipotezy badawcze........... 15
   3. Podstawowe pojęcia i definicje........... 17
      3.1. Aspiracje........... 18
      3.2. Młodzież........... 31
      3.3. Praca........... 35
4. Podejście metodologiczne........... 37
      4.1. Socjologia humanistyczna........... 37
      4.2. Zastosowane metody i techniki. Dobór próby........... 39
   5. Przebieg pilotażu........... 44
   6. Charakterystyka badań właściwych........... 45
   7. Charakterystyka społeczno – demograficzna badanych........... 49
      7.1. Struktura płci........... 49
      7.2. Wiek respondentów........... 50
      7.3. Miejsce zamieszkania........... 50
      7.4. Poziom wykształcenia rodziców........... 51
      7.5. Kategorie społeczno – zawodowe rodziców osób badanych........... 53
      7.6. Sytuacja rodzinna respondentów........... 59
      7.7. Miejsce zamieszkania respondentów w trakcie roku szkolnego........... 59

II Aspiracje edukacyjne studentów

   1. Obecny profil kształcenia........... 60
   2.Plany na przyszłość dotyczące kształcenia........... 62
   3. Formy dokształcania........... 65
   4. Nauka za granicą........... 67

III Wyobrażenia maturzystów dotyczące przyszłej pracy

   1. Praca jako wartość........... 70
   2. Preferowane zawody........... 72
   3. Metody poszukiwania pracy........... 76
   4. Warunki utrudniające podjęcie pracy........... 78
   5. Doświadczenia zawodowe........... 83
   6. Cechy osobowości i kwalifikacje........... 85
   7. Deklaracje dotyczące pracy poza miejscem zamieszkania i za granicą........... 92

IV Plany osobiste badanej młodzieży

   1. Wartości życiowe........... 99
   2. Opinie dotyczące założenia rodziny........... 102

V Weryfikacja hipotez........... 107

Podsumowanie i wnioski............ 129
Literatura........... 137
Źródła uzupełniające........... 138
Aneks nr 1 Ankieta........... 139
Aneks nr 2 Instrukcja kodowa........... 147
Aneks nr 3 Spis wykresów........... 160
Aneks nr 4 Spis tabel........... 162
Aneks nr 5 Macierz danych........... 164   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.