Mamy 13699

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   4185
Temat pracy:  

Funkcjonowanie Rady Ministrów w Polsce

Liczba stron:   71

Spis treści / plan pracy:


Wstęp..........3
Rozdział I.
Pozycja ustrojowa Rady Ministrów.
      1. Status ustrojowy Rady Ministrów w perspektywie historycznej..........5
      2. Rada Ministrów w Konstytucji marcowej..........6
      3. Nowela sierpniowa z 1926 roku..........9
      4. Rząd w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku..........9
      5. Rada Ministrów w świetle Małej konstytucji z 19 lutego 1947 roku..........13
      6. Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku..........14
      7. Mała konstytucja z 17 października 1992 roku..........14
      8. Władza wykonawcza po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 roku..........15
      9. Reforma administracji..........19

Rozdział II.
Struktura organizacyjna i tryb pracy.
      1. Organizacja wewnętrzna Rady Ministrów..........20
      2. Komitety, rady i zespoły Rady Ministrów..........21
      3. Komisje wspólne Rady Ministrów..........24
      4. Organy działające przy Prezesie Rady Ministrów..........25
      5. Organizacja posiedzeń Rady Ministrów oraz rozpatrywanie spraw i podejmowanie rozstrzygnięć..........30
      6. Ogólne zasady organizacji pracy Rady Ministrów..........32
      7. Zadania i obowiązki sekretarza Rady Ministrów..........33
      8. Dokumenty przebiegu posiedzeń Rady Ministrów. Przygotowywanie i opracowywanie projektów aktów normatywnych..........34
      9. Tryb wnoszenia projektów dokumentów rządowych do rozparzania przez Radę Ministrów..........37

Rozdział III.
Kompetencje Rady Ministrów.
      1. Akty prawne wydawane przez Radę Ministrów..........40
      2. Rola Rady Ministrów w wydawaniu rozporządzeń z mocą ustawy..........44
      3. Pojęcie i geneza ustawodawstwa delegowanego..........45
      4. Formalne przesłanki i zakres przedmiotowy wydania rozporządzenia z mocą ustawy.........49
      5. Wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej w zakresie ustawy budżetowej przyznane Radzie Ministrów i znaczenie absolutorium..........50

Rozdział IV.
Działania Rada Ministrów w związku z członkostwem w Unii Europejskiej.
      1. Polska a członkostwo w Unii Europejskiej..........55
      2. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej a przystąpienie do organizacji międzynarodowej..........58
      3. Kompetencje Rady Ministrów w związku z członkostwem w Unii europejskiej..........61
      4. Komitet Europejski Rady Ministrów i jego rola w podejmowaniu decyzji wspólnotowych na szczeblu krajowym..........65

Zakończenie..........67
Bibliografia..........69


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.