Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   380
Temat pracy:  

Dywersyfikacja dróg integracji międzynarodowej, jako źródło sukcesu gospodarczo-społecznego w ujęciu historycznym.

Liczba stron:   103

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........4

Rozdział 1
Geneza i cechy ogólne integracji międzynarodowej.........5
   1. Prekursorzy idei integracji międzynarodowej.........5
      1.1. Starożytność Grecka .........5
      1.2. Średniowiecze.........6
      1.3. Czasy nowożytne.........7
      1.4. "Młoda Europa".........9
   2. Niemieckie koncepcje intrgracji Europy.........10
      2.1. Dwa nurty koncepcji.........10
      2.2. Mittleeuropa - przestrzeń niemieckiego przeznaczenia.........11
      2.3. Koncepcja gospodarki wielkiego obszaru.........13
      2.4. Ocena niemieckich idei łączenia europy.........15
   3. Znaczenie wkładu Richarda Nicolausa Coudenhove-Kaleriego (1894-1972R.) do doktryny i Ruchu Panaueropejskiego.........16
   4. Francuskie koncepcje integracji Europy.........18
      4.1. Stany Zjednoczone Europy w koncepcji Aristide'a  Brianda (1862-1932R.).........18
      4.2. Państwa europejskie wobec memoriału A. Brianda.........19
      4.3. Spór francusko-niemiecki o wpływy basenie naddunajskim.........20
      4.4. Federacja państw naddunajskich w koncepcji Andre Tardiengo (1876-1945R.).........21
      4.5. Niepowodzenie francuskiej koncepcji  federacji państw naddunajskich.........21
   5. Powojenne dyskusje nad integracją Europy.........22
      5.1. Dyskusje nad integracja europy w czasie II Wojny Światowej.........22
      5.2. Kongres Europejski, Rada Europy i Ruch Europejski.........24
      5.3. Europa w ujęciu federalistycznym.........25
      5.4. Europa w ujęciu funkcjonalistycznym.........26
      5.5. Europa w ujęciu konfederalnym 27
   6. Przesłanki integracji międzynarodowej.........28
      6.1. Aspekt bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego.........28
      6.2. Aspekt ekonomiczny.........29

Rozdział 2
Motywy integracji międzynarodowej i powstanie Rady Europy.........32
   1. Przesłanki a motywy integracji międzynarodowej.........32
      1.1. Motywy integracji europy.........34
      1.2. Warunki integracji europy.........37
   2. Rada Europy.........39
      2.1. Geneza utworzenia Rady Europy 39
   3. Organy Rady Europy.........41
      3.1. Komitet Ministrów.........41
      3.2. Zgromadzenie Parlamentarne.........42
      3.3. Sekretariat.........43
      3.4. Organy pomocnicze  43
   4. Działalność Rady Europy.........45
      4.1. Ochrona podstawowych praw i wolności człowieka.........46
      4.2. Działalność w dziedzinie kultury, nauki i oświaty.........46
      4.3. Działalność w dziedzinie społecznej i zdrowia 49
      4.4. Ujednolicenie prawa państw członkowskich.........51
      4.5. Ochrona środowiska naturalnego.........53
   5. Rada Europy a integracja europejska - perspektywy.........54

Rozdział 3
Zadania Unii Europejskiej.........56
   1. Polityka handlowa Unii Europejskiej.........56
      1.1. Instrumenty polityki handlowej Unii Europejskiej.........58
   2. Polityks rolna Unii Europejskiej.........60
      2.1. Instrumenty polityki rolnej.........64
   3. Polityka transportowa.........65
      3.1. Etapy rozwoju polityki transportowej.........67
   4. Polityka przemysłowa Unii Europejskiej.........72
      4.1. Pojęcie i geneza polityki przemysłowej.........73

Rozdział 4
Wspólnota Europejska i jej komórki.........74
   1. Geneza powstania EWG.........74
   2. Organy Wspólnoty Europejskiej.........74
      2.1. Rada Unii Europejskiej.........76
      2.2. Komisja Europejska.........77
      2.3. Parlament Europejski.........79
      2.4. Trybunał Sprawiedliwości.........82
      2.5. Trybunał Rewidentów Księgowych  83
      2.6. Rada Europejska  84
   3. Europejska Wspólnota Węgla i Stali .........86
   4. Europejska Wspólnota Energiii Atomowej.........88
   5. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.........90
   6. Unia Ekonomiczna Beneluksu.........95
   7. Rada Nordycka i Nordycka Rada Ministrów.........97
      7.1.Geneza powstania Rady Nordyckiej.........99

Zakończenie.........102


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.