Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   3559
Temat pracy:  

Wybrane elementy alokacji zasobów pracowniczych w oparciu o studium przypadku przedsiębiorstwa branży teleinformatycznej.

Liczba stron:   93

Spis treści / plan pracy:

Rozdział 1
Alokacja zasobów ludzkich organizacji w świetle literatury przedmiotu

      1.1 Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.........4
      1.2 Alokacja zasobów ludzkich jako element zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.........7
         1.2.1 Istota i determinanty alokacji zasobów ludzkich.........11
         1.2.2 Pozyskiwanie pracowników poprzez rekrutację, selekcję i adaptację.........13
         1.2.3 Alokacja pracowników wewnątrz organizacji.........16
         1.2.4 Odejście pracownika.........19

Rozdział 2
Procesy rekrutacji i selekcji jako elementy alokacji zasobów ludzkich w organizacji

      2.1 Istota, zasady i modele polityki personalno-kadrowej.........23
      2.2 Ogólne i szczegółowe zasady polityki kadrowej w organizacji.........27
      2.3 Plan pozyskiwania pracowników jako element procesu planowania zasobów ludzkich w organizacji.........30
      2.4 Treść i zakres pojęcia rekrutacji personelu w organizacji.........34
         2.4.1 Etapy rekrutacji personelu i źródła rekrutacji.........35
         2.4.2 Struktura procesu rekrutacji.........39
         2.4.3 Alternatywy rekrutacji personelu.........41
      2.5 Treść i zakres pojęcia selekcja kandydatów.........42
         2.5.1 Struktura procesu selekcji kandydatów do pracy.........44
         2.5.2 Wybór metod selekcji kandydatów.........46

Rozdział 3
Rekrutacja i selekcja pracowników przedsiębiorstwa teleinformatycznego w ocenie metody obserwacji własnej bezpośredniej i badań ankietowych

      3.1 Założenia badawcze metody studium przypadku.........51
      3.2 Charakterystyka przedsiębiorstwa branży teleinformatycznej, specyfika i zakres jego działalności, struktura zarządzania, misja i cele strategiczne.........53
      3.3 Analiza zmian dynamicznych w poziomie zatrudnienia w latach 2007-2009, struktura zatrudnienia według poziomu wykształcenia.........56
      3.4 Cele, zadania i polityka planowania kadr w dziale personalnym podmiotu badań.........58
      3.5 Założenia metody obserwacji własnej bezpośredniej w przedmiotowym zakresie rozważań.........61
         3.5.1 Źródła rekrutacji personelu i etapy procesu rekrutacji w podmiocie badań.........62
         3.5.2 Procedura procesu selekcji kandydatów do pracy w przedsiębiorstwie teleinformatycznym.........64
      3.6 Założenia metodyczne badań ankietowych w przedmiotowym zakresie rozważań, badana próba, kwestionariusz ankietowy.........66
         3.6.1 Analiza, interpretacja i ocena wyników badań ankietowych w przedmiotowym zakresie rozważań.........71

Podsumowanie wyników badań nad procesami rekrutacji i selekcji kandydatów na pracowników w przedsiębiorstwie, branży teleinformatycznej.........86

Bibliografia.........88
Spis tabel.........90
Spis rysunków.........90
Spis wykresów.........90
Spis załączników.........92
Załączniki.........93

   Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.