Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   3541
Temat pracy:  

Poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego zamieszkującej wschodnie pogranicze Polski.

Liczba stron:   142

Spis treści / plan pracy:

Wstęp

Rozdział I
Założenia metodologiczne badań własnych

      1.1. Cel i przedmiot badań
      1.2. Problemy badawcze
      1.3. Hipotezy badawcze
      1.4. Zmienne i wskaźniki
      1.5. Metody, techniki, narzędzia badawcze
      1.6. Teren organizacja i przebieg badań
      1.7. Charakterystyka badanej próby reprezentacyjnej

Rozdział II
Białoruska mniejszość narodowa w Polsce
      2.1. Pogranicze.
         2.1.1. Istota pogranicza jako miejsca kształtowania się poczucia tożsamości narodowej
         2.1.2. Pogranicze - szansa czy zagrożenie?
         2.1.3. Pogranicze a stereotypy i uprzedzenia
         2.1.4. Pogranicze a edukacja
      2.2. Stygmat
         2.2.1. 'Swój' i 'obcy'.Syndrom negatywnego ster
      2.2.2. Specyfika wschodniego pogranicza
      2.3. Prawne, instytucjonalne oraz społeczne aspekty polityki państwa polskiego wobec mniejszości narodowych
         2.3.1. Definicje mniejszości narodowych
         2.3.2. Uregulowania prawne do możliwości nauki i nauczania w językach mniejszości narodowych
      2.4. Kształtowanie się poczucia tożsamości mniejszości białoruskiej na pograniczach
         2.4.1. Przynależność i tożsamość narodowa – przegląd wybranych podejść teoretycznych
         2.4.2. Miejsce języka w strukturze tożsamości osobniczej jednostki
         2.4.3. Miejsce terytorium w strukturze tożsamości osobniczej jednostki
         2.4.4. Wyparcie przeszłości jako terenu niechcianego poza nawias a kształtowanie tożsamości

Rozdział III
Poczucie tożsamości etniczno - kulturowej polskich Białorusinów na podstawie badań własnych
      3.1. Struktura narodowa i religijna mieszkańców pogranicza wschodniej Polski w świadomości młodzieży pochodzenia białoruskiego.
         3.1.1. Stopień świadomości młodzieży pochodzenia białoruskiego na temat składu narodowościowego mieszkańców województwa podlaskiego
         3.1.2. Religia a przynależność narodowa mieszkańców województwa podlaskiego w świadomości badanej młodzieży
         3.1.3. Obiegowe nazwy osób wyznania prawosławnego na badanym obszarze funkcjonujące w świadomości badanej młodzieży
      3.2. Identyfikacja narodowa młodzieży pochodzenia białoruskiego
         3.2.1 Kryteria przynależności narodowej badanej młodzieży
         3.2.2 Zmiany przynależności narodowej mieszkańców pogranicza wschodniej Polski w opinii badanej młodzieży
         3.2.3 Problemy związane z określaniem swojej przynależności narodowej przez młodzież pochodzenia białoruskiego
         3.2.4 System wartości badanej młodzieży
         3.2.5 Autoidentyfikacja narodowa badanej młodzieży
         3.2.6 Struktura tożsamości narodowej badanej młodzieży
         3.2.7 Miejsce tożsamości narodowej badanej młodzieży na tle innych form tożsamości społecznej
      3.3. Identyfikacja językowa młodzieży pochodzenia białoruskiego
         3.3.1. Język ojczysty młodzieży pochodzenia białoruskiego
         3.3.2. Stopień znajomości języka białoruskiego przez badana młodzież
         3.3.3. Język używany przez badaną młodzież w kontaktach społecznych
      3.4. Identyfikacja religijna młodzieży pochodzenia białoruskiego
         3.4.1. Autoidentyfikacja religijna badanej młodzieży
         3.4.2. Postawy badanej młodzieży wobec wiary i praktyk religijnych
         3.4.3. Religia jako czynnik wzmacniający poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego
      3.5. Identyfikacja terytorialna młodzieży pochodzenia białoruskiego
         3.5.1. Stosunek młodzieży pochodzenia białoruskiego do zamieszkiwanego terytorium
         3.5.2. 'Ziemia ojczysta' w świadomości młodzieży pochodzenia białoruskiego

Zakończenie
Bibliografia
Spis ilustracji
Aneks

   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.