Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   3503
Temat pracy:  

Odpowiedzialność prawna w zawodzie nauczyciela w Polsce.

Liczba stron:   70

Spis treści / plan pracy:

Wstęp
Rozdział I
Nauczyciel w polskim systemie oświaty.
      1. Nauczyciel - zawód czy powołanie.
       1.1. Zakres pracy nauczycieli i jego kompetencje zawodowe.
       1.2.Funkcja dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza nauczyciela w rozwoju osobowym uczniów.

       1.3.Kodeks etyki nauczycielskiej.
   2. Wprowadzenie do problematyki odpowiedzialności prawnej nauczycieli.
       2.1.Definicja odpowiedzialności w ujęciu prawnym, pedagogicznym i psychologicznym
       2.2.Ogólne przesłanki odpowiedzialności prawnej.
       2.3.Zadania dyrektora jako kierownika i organizatora procesu dydaktyczno- wychowawczego.
   3. Podstawy prawne odpowiedzialności prawnej nauczycieli
       3.1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
       3.2.Ustawa a dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela
       3.3.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
       3.4.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Rozdział II
Odpowiedzialność służbowa nauczycieli.
    1. Odpowiedzialność porządkowa.
       1.1.Pojęcie odpowiedzialności porządkowej.
       1.2.Przesłanki odpowiedzialności porządkowej.
       1.3.Represyjna funkcja kar porządkowych.
    2. Kodeksowy wymiar kar porządkowych.
       2.1.Kary niemajątkowe
          a) Kara upomnienia
          b)Kara nagan
       2.2.Kary majątkowe.
   3. Odpowiedzialność dyscyplinarna
       3.1.Pojęcie odpowiedzialności dyscyplinarnej.
       3.2.Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące kręgu nauczycieli podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej.
       3.3.Funkcja kar dyscyplinarnych.
   4. Postępowanie dyscyplinarne.
       4.1.Zadania dyrektora w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej.
       4.2.Dwuinstancyjność postępowania.
       4.3.Wykonywanie prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych i zacieranie kar dyscyplinarnych.
   5. Rodzaje kar dyscyplinarnych.
       5.1.Nagana z ostrzeżeniem.
          5.2.Zwolnienie z pracy.
       5.3.Wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

Rozdział III
Odpowiedzialność cywilna i karna nauczycieli.
    1. Odpowiedzialność cywilna
       1.1.Pojęcie odpowiedzialności cywilnej.
       1.2.Przesłanki odpowiedzialności cywilnej.
       1.3.Odpowiedzialność organu prowadzącego szkołę.
   2.Zdarzenia związane z wychowaniem dzieci w szkole mogące stanowić przyczynę podstawy odpowiedzialności prawnej nauczycieli.
       2.1.Obowiązki nauczyciela w zakresie opieki i nadzoru nad uczniami w szkole i poza nią.
       2.2.Pojęcie wypadku w szczególnych okolicznościach.
       2.3.Procedura postępowania w razie wypadku w szkole.
   3. Odpowiedzialność karna.
       3.1.Pojęcie odpowiedzialności karnej.
       3.2.Przyczyny odpowiedzialności karnej.
          a)Wypadek jako wynik czynu przestępnego nauczyciela.
          b)Stosowanie groźby bezprawnej, przymusu fizycznego lub narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo.
          c)Inne zdarzenia powodujące odpowiedzialność karna nauczycieli.
   4 Kodeksowy katalog kar.
       4.1.Kara grzywny
       4.2.Kara ograniczenia wolności.
       4.3.Kara pozbawienia wolności.
       4.4.Środki karne.

Wnioski
Spis Literatury

   Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.