Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   347
Temat pracy:  

Źródła finansowania spółek prawa handlowego na przykładzie spółki akcyjnej XYZ.

Liczba stron:   127

Spis treści / plan pracy:
I. Wstęp

Rozdział 1. Istota i struktura kapitału.

Rozdział 2. Kapitał własny.
   2.1. Kapitał akcyjny.
   2.2. Podwyższanie i obniżanie kapitału akcyjnego.

Rozdział 3. Kapitał obcy.
   3.1. Finansowanie długoterminowe.
      3.1.1. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki.
      3.1.2. Emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu.
         3.1.2.1. Uwarunkowania prawne emisji obligacji.
         3.1.2.2. Koszty i korzyści emisji akcji.
      3.1.3. Leasing.
         3.1.3.1. Obowiązki i uprawnienia leasingodawcy i leasingobiorcy.
         3.1.3.2. Leasing operacyjny a leasing finansowy.
         3.1.3.3. Leasing bezpośredni a pośredni.
         3.1.3.4. Leasing złotówkowy a dewizowy.
         3.1.3.5. Leasing tenecyjny a zwrotny.
         3.1.3.6. Leasing lombardowy a norweski.
         3.1.3.7. Clifing i refling.
   3.2. Finansowanie krótkoterminowe.
      3.2.1. Kredyty w rachunku bieżącym.
      3.2.2. Kredyty w rachunku kredytowym.
      3.2.3. Kredyty wekslowe.
      3.2.4. Kredyt lombardowy.
      3.2.5. Kredyt kupiecki.
   3.3. Faktoring.
      3.3.1. Rodzaje faktoringu.
      3.3.2. Koszty i korzysci faktoringu.
   3.4. Forfaiting.
      3.4.1. Rodzaje forfaitingu.
      3.4.2. Zalety i wady forfaitingu.
   3.5. Różnice i podobieństwa między faktoringiem a forfaitingiem.
   3.6. Sekutyryzacja.
   3.7. Venture Capital.
      3.7.1. Rodzaje funduszy venture capital.
     3.7.2. Venture capital w Polsce.
   3.8. Commercial papers – skrypty dłużne przedsiębiorstw.
      3.8.1. Commercial papers i ich emisja.
      3.8.2. Bony komercyjne w Polsce.

Rozdział 4. Koszt kapitału.
   4.1. Koszt kapitału własnego.
      4.1.1. Model zdyskontowanych dywidend.
      4.1.2. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM.
   4.2. Koszt kapitału obcego.
   4.3. Średni ważony koszt kapitału.

Rozdział 5. Charakterystyka przedsiębiorstwa eksportu i importu xyz S.A.
   5.1. Część ogólna.
   5.2. Kształtowanie się kapitałów własnych przedsiębiorstwa eksportu i importu xyz S.A.
   5.3. Zobowiązania długo – i krótkoterminowe PEiI xyz S.A.
   5.4. Koszty kapitałów przedsiębiorstwa xyz S.A.
      5.4.1. Koszt średni ważony kapitałów przedsiębiorstwa xyz S.A.

Podsumowanie i wnioski końcowe.

Bibliografia


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.