Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   346
Temat pracy:  

Jakość usług w sieciach z protokołem IP.

Liczba stron:   193

Spis treści / plan pracy:
1. Wstęp.........5

2. Protokół TCP/IP.........7
   2.1. Warstwy sieci.........7
   2.2. Skład TCP/IP.........9
   2.3. Protokół IP (Internet Protocol).........10
      2.3.1. Nagłówek IPv4.........10
      2.3.2. Nagłówek IPv6.........14
   2.4. Protokół TCP (Transmission Control Protocol).........17
      2.4.1. Nagłówek TCP.........18

3. Definicje i podział parametrów jakości.........21
   3.1. Terminologia.........22
   3.2. Wielkości opisujące QoS w IP.........26

4. Metody zapewnienia QoS.........30
   4.1. Architektura usług zintegrowanych IntServ.........30
      4.1.1. Usługa gwarantowana (Guaranteed Service).........33
      4.1.2. Usługa kontrolowanego obciążenia (Controlled Load Service).........37
      4.1.3. Rola RSVP w modelu IntServ.........38
          4.1.3.1. Definicja sesji, style rezerwacji.........38
          4.1.3.2. Rezerwacja ścieżki.........40
          4.1.3.3. Połączenia w trybie punkt-wielopunkt.........41
          4.1.3.4. Tymczasowe stany rezerwacji.........42
          4.1.3.5. Redukcja odświeżania stanów tymczasowych.........43
         4.1.3.6. Przesyłanie parametrów usługi GS oraz CLS.........44
      4.1.4. Wady i zalety modelu IntServ.........48
   4.2. Architektura usług zróżnicowanych DiffServ.........49
      4.2.1. Klasy usług DiffServ.........50
      4.2.2. Klasyfikacja i oznaczanie pakietów.........52
      4.2.3. Architektura sieci DiffServ.........54
      4.2.4. Budowa węzła sieci DiffServ i jego funkcje.........57
      4.2.5. Architektura funkcjonalna DiffServ.........59
      4.2.6. Zarządzanie zasobami w domenie DiffServ.........61
   4.3. Współpraca modeli IntServ i DiffServ.........63
      4.3.1. Architektura sieci.........63
      4.3.2. Odwzorowanie mechanizmów sterowania ruchem oraz klas usług.........65
   4.4. MPLS – Wieloprotokołowa Komutacja Etykiet.........66
      4.4.1. Właściwości protokołu MPLS.........69
      4.4.2. Zasada działania.........71
      4.4.3. Architektura MPLS.........73
      4.4.4. Dystrybucja informacji w MPLS.........76
      4.4.5. Przełączniki ATM jako rutery przełączające etykiety.........78

5. System utrzymania i pomiaru parametrów QoS.........81
   5.1. Koncepcja pomiaru i utrzymania sieci.........81
      5.1.1. Punkty Pomiarowe.........83
         5.1.1.1. Monitor Nadawcy.........84
         5.1.1.2. Monitor Odbiorcy.........87
         5.1.1.3. Synchronizacja czasowa.........88
      5.1.2. Jednostka Centralna (Post-procesing).........89
         5.1.2.1. Inicjalizacja.........91
         5.1.2.2. Zbieranie danych z punktów pomiarowych.........91
         5.1.2.3. Zapis danych pomiarowych.........91
         5.1.2.4. Post-procesing.........92
         5.1.2.5. Przygotowanie informacji wyjściowych.........96
   5.2. Scenariusze pomiarów IP QoS.........96
      5.2.1. Podejście sieciowe i komercyjne.........96
   5.3. Źródło informacji pomiarowych.........101
      5.3.1. Punkty pomiarowe.........101
         5.3.1.1. Kierunek horyzontalny.........101
         5.3.1.2. Kierunek wertykalny.........102
         5.3.1.3. Kierunek wertykalno-horyzontalny (Plane-wise).........103
      5.3.2. Punkty pomiarowe dla między-domenowego zarządzania QoS.........103
      5.3.3. Punkty pomiarowe dla pomiarów wewnątrz-domenowych.........108
   5.4. Metryki QoS.........109
      5.4.1. Klasyfikacja metryk QoS.........110
      5.4.2. Metryki bezpośrednie (Primary Metrics).........113
         5.4.2.1. Bezpośrednie Metryki Profili Ruchu (Primary Traffic Profile Metrics).........113
         5.4.2.2. Bezpośrednie Metryki Osiągów Usługi (Primary Service Performance Metrics) - SPM.........114
      5.4.3. Sporządzanie pośrednich metryk dla jednej domeny IP.........118
         5.4.3.1. Pośrednie metryki profili ruchu.........119
         5.4.3.2. Pośrednie metryki osiągów usługi.........119
         5.4.3.3. Metryka Dostępności Usługi QoS (The QoS Service Availability Metric).........121
      5.4.4. Pośrednie Metryki Osiągów Usługi End-to-End.........124
      5.4.5. Metryki Osiągów wewnątrz domeny IP.........126
   5.5. Metodologia pomiarowa.........129
      5.5.1. Klasyfikacja technik pomiarowych.........129
         5.5.1.1. System pomiarowy.........129
         5.5.1.2. Częstotliwość pomiarowa.........130
         5.5.1.3. Przezroczystość (Transparency).........130
      5.5.2. Proces pomiarowy.........131
      5.5.3. Praktyczne rozwiązania dotyczące przechowywania danych.........133
         5.5.3.1. Wpływ re-rutingu i zmian obciążenia ruchu.........133
         5.5.3.2. Synchronizacja czasowa.........134
         5.5.3.3. Częstotliwość pomiarów.........135
         5.5.3.4. Wybór pakietów testowych dla pomiarów aktywnych.........136
         5.5.3.5. Progowa strata pakietów (Loss Threshold).........137
         5.5.3.6. Agregacja Metryk Osiągów Usługi Tranzytowej.........138
      5.5.4. Post-Procesing danych pomiarowych.........139
      5.5.5. Raport pomiarowy.........139
         5.5.5.1. Typy raportów pomiarowych.........140
         5.5.5.2. Zawartość raportów pomiarowych.........140
         5.5.5.3. Raportowanie On-line.........141
         5.5.5.4. Alarmy.........142
   5.6. Prezentacja wyników pomiarowych.........144
      5.6.1. Prezentacja wyników z punktu widzenia Klienta.........145
      5.6.2. Prezentacja wyników z punktu widzenia Dostawcy Usług.........146
      5.6.3. Prezentacja wyników z punktu widzenia Dostawcy Sieciowego.........148
      5.6.4. Zależności pomiędzy Klientem, Dostawcą Usług i Dostawcą Sieciowym.........149

6. Zakończenie.........151
7. Słownik terminów.........153
8. Literatura.........156


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.