Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   3453
Temat pracy:  

Oczekiwania i postawy uczniów wobec lekcji i nauczyciela wychowania fizycznego.

Liczba stron:   131

Spis treści / plan pracy:

Wstęp .........3

Rozdział I
Podstawy teoretyczne badań w świetle literatury przedmiotu
      1.1. Charakterystyka rozwoju dzieci i młodzieży ......... 5
          1.1.1. Rozwój fizyczny ......... 5
          1.1.2. Rozwój psychiczny i. umysłowy ......... 8
          1.1.3. Rozwój społeczny ......... 9
      1.2. Postawy dzieci i młodzieży wobec aktywności fizycznej ......... 11
          1.2.1. Pojęcie i typologie postaw ......... 11
          1.2.2. Kształtowanie postaw wobec aktywności fizycznej ......... 14
          1.2.3. Czynniki postaw uczniów wobec aktywności fizycznej ......... 18
          1.2.4. Przyczyny negatywnego stosunku uczniów do lekcji wychowania fizycznego ......... 21
      1.3. Rola wychowania fizycznego w rozwoju dzieci i młodzieży ......... 22
          1.3.1. Ruch jako czynnik stymulujący rozwój ......... 23
       1.3.2. Ruch jako czynnik adaptacyjny ......... 24
          1.3.3. Ruch jako czynnik kompensacyjny i korekcyjny ......... 26
          1.3.4. Znaczenie lekcji wychowania fizycznego dla kształtowania osobowości ......... 27
      1.4. Miejsce i rola nauczyciela wychowania fizycznego w wychowaniu młodego pokolenia .........29
          1.4.1. Osobowość nauczyciela wychowania fizycznego ......... 29
          1.4.2. Kompetencje nauczyciela wychowania fizycznego ......... 32
          1.4.3. Funkcje opiekuńcze i wychowawcze nauczyciela wychowania fizycznego ......... 33
          1.4.4. Autorytet nauczyciela wychowania fizycznego .........38

Rozdział II
Metodologia badań własnych
      2.1. Przedmiot i cel badań. Problemy i hipotezy badawcze ......... 40
      2.2. Zmienne i wskaźniki ......... 44
      2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ......... 46
      2.4. Teren i Organizacja badań własnych. Charakterystyka badanej grupy ........... 52
      2.5. Wstępna ocena zebranego materiału badawczego .........54

Rozdział III
Analiza wyników badań
      3.1. Właściwości społeczne badanej grupy ......... 55
          3.1.1. Płeć, wiek, klasa, szkoła ............ ......... 55
          3.1.2. Ocena warunków domowych ......... 56
          3.1.3. Zainteresowanie dziećmi ze strony rodziców ......... 61
      3.2. Opinie badanych o lekcji i nauczycielu wychowania fizycznego ......... 63
          3.2.1. Stosunek uczniów do lekcji wychowania fizycznego ......... 63
          3.2.2. Stosunek uczniów do nauczyciela wychowania fizycznego ......... 74
          3.2.3. Samoocena wpływu nauczyciela wychowania fizycznego na aktywność fizyczną dzieci i młodzieży ......... 82
      3.3. Motywacje uczniów do podnoszenia poziomu sprawności fizycznej ......... 85
          3.3.1. Stosunek uczniów do nauki gier i zabaw ruchowych ......... 85
          3.3.2. Współzawodnictwo i rywalizacja w ocenie badanych ......... 86
          3.3.3. Opinie uczniów na temat wpływu ćwiczeń na wygląd i kształtowanie sylwetki .........87
         3.4. Sprawność fizyczna a formy aktywności ruchowej uczniów ......... 89
          3.4.1. Samoocena własnej sprawności fizycznej ......... 89
          3.4.2. Formy aktywnego spędzania wolnego czasu ......... 93
          3.4.3. Wpływ lekcji wychowania fizycznego na uprawianie przez dzieci i młodzież sportu w czasie wolnym .........94
      3.5. Uwarunkowania psychiczne uczestnictwa uczniów w zajęciach wychowania fizycznego .........96
         3.5.1. Efekty emocjonalne uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego .........96
         3.5.2. Oczekiwania wymiaru godzin poszczególnych zajęć wychowania fizycznego .........98
          3.5.3. Stosunek do lekcji wychowania fizycznego wyrażony gotowością do uczestnictwa w nich, gdyby były zajęciami nieobowiązkowymi ......... 102
      3.6. Samoocena uczniowska wpływu aktywności ruchowej na kondycję fizyczną 103
          3.6.1. Poziom wpływu lekcji wychowania fizycznego na stan zdrowia ......... 103
          3.6.2. Wpływ wychowania fizycznego na hartowanie organizmu ......... 105
      3.7. Wykorzystanie sprawności i umiejętności ruchowych zdobytych na lekcjach wychowania fizycznego w życiu codziennym ......... 106
      3.8. Motywy aktywności i oczekiwania uczniów wobec lekcji wychowania fizycznego ......... 108
          3.8.1. Motywacje aktywności na lekcjach wychowania fizycznego ......... 108
          3.8.2. Oczekiwania uczniów wobec charakteru zajęć ruchowych .........110

Dyskusja wyników badań .........112
Wnioski .........116
Streszczenie ...........117
Bibliografia .........118
Aneks ......... 121
Załącznik 1 - Kwestionariusz ankiety ......... 122
Załącznik 2 - Spis tabel ......... 130
Załącznik 3 - Spis wykresów ......... 131

   Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.