Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   3311
Temat pracy:  

Postępowanie egzekucyjne realizowane przez organy celne.

Liczba stron:   109

Spis treści / plan pracy:

Wstęp......... 6

Rozdział I.
Zakres stosowania egzekucji administacyjnej przez organy celne oraz ich właściwość

      1.1. Zakres przedmiotowy .........8
         1.1.1. Należności celne.........8
         1.1.2. Podatek akcyzowy.........12
         1.1.3. Podatek od towarów i usług.........16
         1.1.4. Mandaty karne i inne kary pieniężne.........19
      1.2. Zakres podmiotowy.........20
         1.2.1. Organ egzekucyjny.........20
         1.2.2. Wierzyciel.........21
         1.2.3. Zobowiązany.........24
         1.2.4. Pozostali uczestnicy postępowania.........27
      1.3. Właściwość organów egzekucyjnych.........29
         1.3.1. Właściwość miejscowa.........29
         1.3.2. Właściwość rzeczowa.........30
         1.3.3. Rekwizycja.........30

Rozdział II.
Zasady prowadzenia postępowania egzekucyjnego

      2.1. Zasada celowości i stosowania środka egzekucyjnego najmniej uciążliwego dla zobowiązanego.........31
      2.2. Zasada obligatoryjnego podejmowania egzekucji i prawdy obiektywnej.........34
      2.3. Zasada niezbędności i poszanowania minimum egzystencji.........36
      2.4. Zasada zagrożenia.........40
      2.5. Zasada gospodarnego prowadzenia egzekucji i w sposób najmniej uciążliwy dla zobowiązanego.........42

Rozdział III.
Wszczęcie oraz przebieg postępowania egzekucyjnego

      3.1. Czynność wierzyciela.........44
         3.1.1. Upomnienie......... 44
         3.1.2. Tytuł wykonawczy.........46
         3.1.3. Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej.........47
      3.2. Wszczęcie egzekucji administracyjnej oraz jej przebieg.........47
         3.2.1.Wszczęcie egzekucji administracyjnej.........48
         3.2.2. Przebieg egzekucji administracyjnej.........49
      3.3. Zawieszenie postępowania.........49
         3.3.1. Przyczyny i skutki prawne zawieszenia postępowania.........51
         3.3.2. Podjęcie zawieszonego postępowania.........53
         3.3.3.Wstrzymanie czynności egzekucyjnych, postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji administracyjnej.........54
      3.4. Zakończenie egzekucji.........55
         3.4.1. Umorzenie postępowania.........55
         3.4.2. Odstąpienie od czynności egzekucyjnych.........58
         3.4.3. Zbieg egzekucji.........59
      3.5. Koszty egzekucyjne.........62

Rozdział IV.
środki egzekucyjne należności pieniężnych

      4.1. Egzekucja z pieniędzy.........68
      4.2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę.........69
      4.3. Egzekucja ze Świadczeń emerytalnych i rentowych.........71
      4.4. Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych.........72
      4.5. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych.........75
      4.6. Egzekucja z ruchomości.........77

Rozdział V.
środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

      5.1. Administracyjne środki prawne unormowane w Ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.........85
         5.1.1. Zarzut.........86
         5.1.2. Zażalenie.........88
         5.1.3. Wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji .........88
         5.1.4. Skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.........90
            5.1.5. Skarga na bezczynność wierzyciela.........91
         5.2. Środki prawne unormowane w Kodeksie postępowania administracyjnego.........92
         5.2.1. Wniosek o przywrócenie terminu.........92
         5.2.2. Żądanie zmiany lub uchylenia postanowienia.........93
         5.2.3. Skargi i wnioski.........93
      5.3. środki ochrony sądowej.........94
         5.4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.........97

Zakończenie.........100
Bibliografia.........102
Akty normatywne.........102
Orzecznictwo.........103
Literatura.........104
Inne źródła.........109


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.