Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   2999
Temat pracy:  

Monografia geograficzna sołectwa XYZ w gminie XYZ.

Liczba stron:   80

Spis treści / plan pracy:

1. Wstęp

      1.1. Przedmiot badań, zakres przestrzenny i czasowy
      1.2. Cele pracy ........... 4
      1.3. Metody badawcze i materiały źródłowe ........... 5
      1.4 Omówienie literatury........... 6
      1.5. Omówienie pojęć........... 7

2. Charakterystyka środowiska przyrodniczego

      2.1. Położenie geograficzne...........9
      2.2. Budowa geologiczna...........12
      2.3. Rzeźba terenu...........15
      2.4. Wody powierzchniowe i podziemne........... 15
      2.5. Warunki klimatyczne...........16
      2.6. Pokrywa glebowa...........20
      2.7. Fauna i flora ...........23
      2.8. Zagrożenia i ochrona środowiska...........24

3. Dzieje i morfologia sołectwa

      3.1. Historia sołectwa...........26
      3.2. Rozplanowanie wsi...........29
      3.3. Struktura funkcjonalno-przestrzenna...........30
      3.4 Fizjonomia wsi...........32

4. Ludność

      4.1. Liczba i rozmieszczenie ludności...........34
      4.2. Ruch naturalny i migracje ludności ...........35
      4.3. Struktura biologiczna i społeczno–zawodowa ludności...........39
          4.3.1. Struktura biologiczna...........39
          4.3.2. Struktura wykształcenia...........42
          4.3.3. Struktura zawodowa...........43
          4.3.4. Stosunki społeczne........... 44

5. Gospodarka sołectwa

       5.1. Rolnictwo
          5.1.1. Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa...........47
          5.1.2. Pozaprzyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa...........49
          5.1.3. Produkcja roślinna...........53
          5.1.4. Produkcja zwierzęca...........54
       5.2. Działalność pozarolnicza...........56

6. Infrastruktura sołectwa

      6.1. Infrastruktura techniczna........... 58
      6.2. Infrastruktura społeczna...........60
      6.3. Infrastruktura mieszkaniowa...........63

7. Zakończenie

      7.1. Analiza SWOT...........66
      7.2. Podsumowanie...........67

Bibliografia ...........71
Materiały źródłowe...........72
Spis stron internetowych...........72
Spis rycin...........73
Spis tabel...........74
Spis fotografii...........75
Załączniki...........76

   Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.