Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   2936
Temat pracy:  

Prawa poboru w obrocie publicznym oraz jego wyłączenie przy kapitale docelowym

Liczba stron:   82

Spis treści / plan pracy:
Wykaz skrótów.........4
Wstęp.........5

Rozdział 1.
Instrumenty finansowe a papiery wartościowe w polskim prawie
      1.1. Istota i rodzaje instrumentów finansowych.........8
      1.2. Rodzaje oraz kryteria podziału papierów wartościowych.........9
      1.3. Akcje na polskim rynku papierów wartościowych.........12
         1.3.1. Pojęcie i znaczenie akcji.........12
         1.3.2. Klasyfikacja akcji.........14
         1.3.3. Uprawnienia akcjonariuszy.........17
         1.3.4. Zasady emisji akcji w Polsce oraz podnoszenie kapitału akcyjnego w spółkach publicznych.........20

Rozdział 2.
Prawo poboru jako papier wartościowy
      2.1. Definicja i ogólne znaczenie prawa poboru.........26
      2.2. Nabycie prawa poboru.........27
      2.3. Przenoszenie prawa poboru.........29
      2.4. Prawo poboru w obrocie publicznym.........30
         2.4.1. Giełdowy obrót prawem poboru.........31
         2.4.2. Modyfikacje w obrocie akcjami, z których wynika jednostkowe prawo poboru.........34
         2.4.3. Obrót prawem poboru na regulowanym rynku pozagiełdowym.........37
         2.4.4. Problem możliwości ograniczenia zbywalności prawa poboru w obrocie publicznym.........38
      2.5. Wykonanie prawa poboru.........39
         2.5.1. Ogłoszenie o prawie poboru.........40
         2.5.2. Zapis na akcje.........41
         2.5.3. Zasada realizacji prawa poboru w jednym terminie.........41
         2.5.4. Zapis dodatkowy .........42
         2.5.5. Skutki niewykonania prawa poboru.........42
      2.6. Obrót prawem poboru w przykładach.........43
      2.7. Wyłączenie prawa poboru......... 45
         2.7.1. Formalne przesłanki wyłączenia prawa poboru.........46
         2.7.2. Materialne przesłanki wyłączenia prawa poboru.........47
         2.7.3. Częściowe wyłączenie prawa poboru.........48

Rozdział 3.
Kapitał docelowy a prawo poboru
      3.1. Istota kapitału docelowego.........49
      3.2. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.........53
      3.3. Kwestia wyłączenia prawa poboru przy podwyższaniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego .........56
         3.3.1. Umocowanie zarządu w kwestii wyłączenia prawa poboru.........56
         3.3.2. Dokonanie wyłączenia prawa poboru przez zarząd na podstawie udzielonego upoważnienia.........60
         3.3.3. Powody wyłączenia prawa poboru przez zarząd a funkcje kapitału docelowego.........62

Rozdział 4.
Wykorzystanie instytucji kapitału docelowego przez polskie spółki notowane na GPW w Warszawie lub ograniczenia prawa poboru akcji
      4.1. Wprowadzenie oraz metodyka przeprowadzonego badania.........64
      4.2. Spostrzeżenia dotyczące dokonanej analizy.........75

Podsumowanie .........80
Literatura......... 82
Akty prawne......... 85
Inne źródła ......... 86
Wykaz stron internetowych......... 87
Wykaz tabel i rysunków .........88


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.