Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   2844
Temat pracy:  

Postępowanie egzekucyjne w administracji dotyczące obowiązków o charakterze niepieniężnym.

Liczba stron:   98

Spis treści / plan pracy:

Wstęp

Rozdział 1
Zagadnienia ogólne

      1.1 Rozwój egzekucji administracyjnej w Polsce ..........10
      1.2 Zakres zastosowania egzekucji administracyjnej..........15
         1.2.1 Zakres przedmiotowy ..........15
         1.2.2 Zakres podmiotowy ..........18
      1.3 Zasady postępowania egzekucyjnego ..........19
         1.3.1 Zasada celowości ..........19
         1.3.2 Zasada stosowania najmniej uciążliwego środka egzekucyjnego .20
         1.3.3 Zasada niezbędności ..........20
         1.3.4 Zasada stosowania wyłącznie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie ..........20
         1.3.5 Zasada poszanowania minimum egzystencji ..........21
         1.3.6 Zasada zagrożenia ..........21
         1.3.7 Zasada obligatoryjnego podejmowania egzekucji ..........22
         1.3.8 Zasada niezależności postępowania egzekucyjnego ..........22
         1.3.9 Zasada prowadzenia egzekucji w sposób najmniej uciążliwy dla zobowiązanego ..........23
         1.3.10 Zasada gospodarnego prowadzenia egzekucji ..........23
         1.3.11 Zasada prawdy obiektywnej ..........23
         1.3.12 Zasada odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ..........24

Rozdział 2
Podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym

      2.1 Organ egzekucyjny ..........26
         2.1.1 Pojęcie organu egzekucyjnego ..........26
         2.1.2 Właściwość rzeczowa ..........26
         2.1.3 Właściwość miejscowa ..........27
         2.1.4 Organy pomocnicze ..........29
         2.1.5 Organy asystujące ..........30
      2.2 Wierzyciel ..........30
      2.3 Zobowiązany ..........32
      2.4 Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacja społeczna ..........34
      2.5 Pozostali uczestnicy postępowania ..........35
         2.5.1 Osoby trzecie ..........35
         2.5.2 świadkowie ..........35
         2.5.3 Biegły ..........36
         2.5.4 Rzeczoznawca majątkowy ..........36
      2.6 Podmioty bierne postępowania egzekucyjnego ..........37
         2.6.1 Dłużnik zajętej wierzytelności ..........37
         2.6.2 Dozorca ..........37
         2.6.3 Zarządca nieruchomości ..........38
         2.6.4 Wykonawca ..........38
      2.7 Organy nadzoru i kontrolne ..........39
      2.8 Organ rekwizycyjny ..........40

Rozdział 3
środki egzekucji i charakterze niepieniężnym

      3.1 Uwagi ogólne ..........42
      3.2 Grzywna w celu przymuszenia ..........43
      3.3 Wykonanie zastępcze ..........46
      3.4 Odebranie rzeczy ruchomej ..........49
      3.5 Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń ..........54
      3.6 Przymus bezpośredni ..........56

Rozdział 4
Wszczęcie oraz przebieg postępowania egzekucyjnego

      4.1 Stadia postępowania ..........60
      4.2 Czynności poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej ..........60
         4.2.1 Czynność wierzyciela ..........60
            4.2.1.1 Upomnienie ..........60
            4.2.1.2 Tytuł wykonawczy ..........61
            4.2.1.3 Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej ..........62
         4.2.2 Czynności organu egzekucyjnego ..........62
      4.3 Wszczęcie egzekucji administracyjnej oraz jej przebieg ..........63
         4.3.1 Wszczęcie egzekucji administracyjnej ..........63
         4.3.2 Przebieg egzekucji administracyjnej ..........64
      4.4 Zawieszenie postępowania ..........65
         4.4.1 Przyczyny zawieszenia postępowania ..........65
         4.4.2 Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania .66
         4.4.3 Skutki prawne zawieszenia postępowania ..........67
         4.4.4 Podjęcie zawieszonego postępowania ..........67
      4.5 Wstrzymanie czynności egzekucyjnych, postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji administracyjnej ..........68
         4.5.1 Wstrzymanie czynności egzekucyjnych oraz postępowania egzekucyjnego ..........68
         4.5.2 Wstrzymanie egzekucji administracyjnej ..........68
         4.5.3 Szczególne przypadki wstrzymania toku egzekucji ..........68
      4.6 Zakończenie egzekucji ..........69
      4.7 Umorzenie postępowania ..........69
         4.7.1 Tryb oraz forma umorzenia postępowania ..........70
         4.7.2 Skutki prawne umorzenia postępowania ..........71
      4.8 Odstąpienie od czynności egzekucyjnych ..........71
      4.9 Zbieg egzekucji ..........72
      4.10 Postępowanie uproszczone odnoszące się do obowiązków o charakterze niepieniężnym ..........72
         4.10.1 Przymus natychmiastowy ..........73
      4.11 Postępowanie zabezpieczające ..........74
         4.11.1 Zabezpieczenie obowiązków o charakterze niepieniężnym ..........74
      4.12 Koszty egzekucyjne ..........75

Rozdział 5
środki w postępowaniu egzekucyjnym oraz odpowiedzialność za naruszenie ustawy

      5.1 Administracyjne środki prawne ..........76
         5.1.1 Uwagi ogólne ..........76
         5.1.2 Zarzut ..........77
         5.1.3 Zażalenie ..........78
         5.1.4 Wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji ..........79
         5.1.5 Skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego ..........80
      5.1.6 Skarga na bezczynność wierzyciela ..........81
         5.1.7.środki prawne unormowane w Kodeksie postępowania administracyjnego ..........82
            5.1.7.1 Wniosek o przywrócenie terminu ..........82
            5.1.7.2 Żądanie zmiany lub uchylenia postanowienia w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego(KPA) ..........83
            5.1.7.3 Skargi i wnioski wnoszone na podstawie przepisów działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) ..........83
      5.2 środki ochrony sądowej ..........84
         5.2.1 Powództwo przeciwegzekucyjne zobowiązanego (opozycyjne) ..........85
         5.2.2 Powództwo przeciwegzekucyjne osoby trzeciej (ekscydencyjne)..........85
         5.2.3 Skarga do Sądu Administracyjnego ..........86
      5.3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy ..........87
         5.3.1 Odpowiedzialność odszkodowawcza ..........87
         5.3.2 Odpowiedzialność porządkowa ..........88

Zakończenie..........90
Załączniki ..........92
Bibliografia ..........95

   Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.