Mamy 13667

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   2794
Temat pracy:  

Przestępczość zorganizowana w Polsce i metody jej zwalczania.

Liczba stron:   123

Spis treści / plan pracy:

Rozdział 1.
Zagadnienia wprowadzające.......... 4
      1.1. Przedmiot i zakres opracowania.......... 4
      1.2. Uzasadnienie wyboru tematu.......... 6

Rozdział 2.
Pojęcie i geneza przestępczości zorganizowanej
      2.1. Definicja przestępczości zorganizowanej.......... 8
         2.1.1. Uwagi wstępne ..........8
         2.1.2. Prawne definicje pojęcia ..........9
         2.1.3. Naukowe ujęcie przestępczości zorganizowanej ..........12
      2.2. Geneza przestępczości zorganizowanej. rys historyczny ..........15
         2.2.1. Uwagi wstępne ..........15
         2.2.2. Początki przestępczości zorganizowanej na przykładzie mafii sycylijskiej.......... 16
         2.2.3. Rozwój zjawiska na przykładzie stanów zjednoczonych.......... 21

Rozdział 3.
Przestępczość zorganizowana w Polsce
      3.1. Uwagi wstępne ..........26
      3.2. Geneza przestępczości zorganizowanej w Polsce.......... 26
      3.3. Charakterystyka polskiej grupy przestępczej.......... 31
      3.4. Kategorie działań polskich zorganizowanych grup przestępczych.......... 35

Rozdział 4.
Rozwiązania prawne w walce z przestępczością zorganizowaną
      4.1. Uwagi wstępne ..........41
      4.2. Przepisy części szczególnej kodeksu karnego oraz innych ustaw stosowane w walce z przestępczością zorganizowaną..........42
         4.2.1. Odpowiedzialność karna za przestępstwo z art. 258 k.k. – udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku przestępnym ..........42          
4.2.2. Odpowiedzialność karna za przestępstwo prania pieniędzy określone w art. 299 K.K. ..........46
         4.2.3. Odpowiedzialność karna na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ..........49
      4.3. Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej w części ogólnej kodeksu karnego ..........50
         4.3.1. Nadzwyczajne obostrzenie kary ..........50
         4.3.2. Mały świadek koronny i przepisy pokrewne ..........52
         4.3.3. Obligatoryjny przepadek osiągniętej z popełnienia przestępstwa korzyści majątkowej lub jej równowartości.......... 55
      4.4. Wybrane przepisy części ogólnej i szczególnej kodeksu karnego skarbowego mogące mieć zastosowanie w walce z przestępczością zorganizowaną ..........57
         4.4.1. Środki karne za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe ..........57
         4.4.2. Nadzwyczajne złagodzenie i obostrzenie kary.......... 60
         4.4.3. Wybrane typy przestępstw i wykroczeń podatkowych z kodeksu karnego skarbowego mogące służyć przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej ..........63
            4.4.3.1. Uchylanie się od opodatkowania (art. 54).......... 63
            4.4.3.2. Firmanctwo (art. 55).......... 63
            4.4.3.3. Oszustwo podatkowe (art. 56) ..........64
            4.4.3.4. Wyłudzanie zwrotu podatku (art. 76) ..........64
            4.4.3.5. Wprowadzanie wyrobów akcyzowych bez znaku akcyzy (art. 63) ..........65
            4.4.3.6. Paserstwo akcyzowe (art. 65) ..........66
            4.4.3.7. Fałszowanie znaków akcyzy (art. 67) ..........67
            4.4.3.8. Zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego (art. 73a) w kontekście walki z tzw. mafią paliwową.......... 68
      4.5. Wybrane procesowe i pozaprocesowe metody przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej. nowe rozwiązania.......... 69
         4.5.1. Świadek koronny ..........69
         4.5.2. Świadek incognito.......... 72
         4.5.3. Procesowa i pozaprocesowa kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych.......... 75
         4.5.4. Infiltracja, czyli działanie pod przykryciem ..........78
            4.5.5. Zakup kontrolowany, przesyłka niejawnie nadzorowana oraz prowokacja policyjna w postaci łapówki kontrolowanej.......... 79
      4.6. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej ..........81
         4.6.1. Współpraca w ramach ONZ.......... 81
         4.6.2. Współpraca europejska. III filar ..........83

Rozdział 5.
Służby powołane do walki z przestępczością zorganizowaną ..........85
      5.1. Uwagi wstępne ..........85
      5.2. Służby krajowe ..........85
         5.2.1. Policja.......... 85
         5.2.2. Prokuratura ..........90
         5.2.3. Centralne biuro antykorupcyjne ..........93
         5.2.4. Agencja bezpieczeństwa wewnętrznego ..........97
         5.2.5. Agencja wywiadu.......... 99
         5.2.6. Służby celne i straż graniczna ..........100
         5.2.7. Żandarmeria wojskowa ..........102
         5.2.8. Służba wywiadu wojskowego, służba kontrwywiadu wojskowego. problem byłych wojskowych służb informacyjnych 103
      5.3. Służby zagraniczne ..........108
         5.3.1. Interpol ..........108
         5.3.2. Europol - europejski urząd policji.......... 110

Zakończenie
Uwagi i wnioski końcowe.......... 112
      6.1. Podsumowanie ustaleń.......... 112
      6.2. Projekcja rozwiązań ..........114

   7. Bibliografia 117
         7.1. Literatura..........117
         7.2. Informacje i publikacje pochodzące ze stron internetowych ..........119
         7.3. Wykorzystane akty prawne.......... 121
         7.4. Orzecznictwo ..........122

   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.