Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   274
Temat pracy:  

Zmiany w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1996-2000 na przykładzie hoteli i restauracji.

Liczba stron:   78

Spis treści / plan pracy:
Wstęp
Rozdział 1.
Cel, zakres i metody badawcze pracy
       1.1. Cel pracy
       1.2. Zakres pracy
       1.3. Materiały źródłowe
       1.4. Metody badawcze stosowane w pracy
       1.5. Hipotezy robocze

Rozdział 2.
Znaczenie gospodarcze MSP dla kraju w latach 1996-2000
       2.1. Teoretyczne aspekty związane z wielkością przedsiębiorstw
          2.1.1. Definicje wielkości przedsiębiorstw
       2.2. Zmiany w ilości małych i średnich przedsiębiorstw
          2.2.1. Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych
          2.2.2. Zmiany w ilości przedsiębiorstw aktywnych
          2.2.3. Tempo zmian ilości przedsiębiorstw
       2.3. Struktura MSP 
          2.2.4. Struktura MSP według form własności
          2.2.5. Struktura MSP według liczby pracujących
          2.2.6. Struktura MSP według sekcji gospodarki narodowej
       2.4. Rozkład nakładów inwestycyjnych w MSP
          2.4.1 Wartość nakładów inwestycyjnych w MSP
          2.4.2 Tempo zmian nakładów inwestycyjnych w MSP
       2.3. Udział MSP w tworzeniu PKB

Rozdział 3.
Zmiany w ilości MSP sekcji Hotele i restauracje w latach 1996-2000.
       3.1. Zakres działalności MSP sekcji Hotele i restauracje
       3.2. Zmiany w ilości małych i średnich Hoteli i restauracji
          3.2.1. Zmiany w ilości hoteli i restauracji zarejestrowanych
          3.2.2. Zmiany w liczbie hoteli i restauracji aktywnych
          3.2.3. Struktura MSP firm sekcji Hotele i restauracje według form własności

Rozdział 4.
Zmiany w potencjale produkcyjnym przedsiębiorstw sekcji hotele i restauracje w latach 1996-2000
       4.1. Liczba pracujących w MSP sekcji Hotele i restauracje
       4.2. Tempo zmian liczby pracujących w MSP sekcji Hotele i restauracje
       4.3. Struktura MSP sekcji Hotele i restauracje według liczby pracujących

Rozdział 5.
Wyniki finansowe małych i średnich przedsiębiorstw w sekcji Hotele i restauracje w latach 1996-2000
       5.1. Przychody przedsiębiorstw różnej wielkości
       5.2. Dochody przedsiębiorstw najmniejszych oraz przedsiębiorstw prowadzących uproszczoną księgowość
       5.3. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe
       5.4. Rentowność obrotów przedsiębiorstw
       5.5. Wskaźniki płynności finansowej w przedsiębiorstwach różnej wielkości
       5.6. Nakłady inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw sekcji Hotele i restauracje
          5.6.1. Wartość nakładów inwestycyjnych MSP
          5.6.2. Dynamika nakładów inwestycyjnych na 1 pracującego w latach 1996-2000

Rozdział 6.
Warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw sekcji Hotele i restauracje
       6.1. Polityka rządu wobec MSP sekcji Hotele i restauracje
       6.2. Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw.
       6.3. Działalność instytucji wspierających MSP w Polsce.
          6.3.1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
          6.3.2. Pozostałe instytucje odpowiedzialne za rozwój MSP w Polsce.
       6.4. Formy pomocy zagranicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw sekcji Hotele i restauracje

Rozdział 7.
Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw sekcji Hotele i restauracje
       7.1. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw sekcji Hotele i restauracje
       7.2. Szanse i zagrożenia wynikające z perspektywy przystąpienia do Unii Europejskiej
       7.3. Szanse i zagrożenia rozwoju małych i średnich Przedsiębiorstw tkwiące w otoczeniu biznesu.

Bibliografia


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.