Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   2585
Temat pracy:  

Sytuacja prawna jednostki w stanach nadzwyczajnych.

Liczba stron:   109

Spis treści / plan pracy:

Wstęp.........5

Rozdział I
Instytucja stanu szczególnego zagrożenia
      1. Geneza i ewolucja instytucji stanów szczególnego zagrożenia.........9
      2. Pojęcie stanu nadzwyczajnego (stanu szczególnego zagrożenia).........18
      3. Rodzaje stanów nadzwyczajnych.........22
      3.1 Stan wojenny.........24
      3.2 Stan wyjątkowy.........25
      3.3 Stan klęski żywiołowej.........26

Rozdział II
Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach
   1. Unormowania prawne stanów nadzwyczajnych w okresie Rzeczypospolitej .........27
      1.1 Okres prowizorium konstytucyjnego (1918 1921).........27
      1.2 Stany nadzwyczajne pod rządami Konstytucji Marcowej.........33
      1.3 Stany nadzwyczajne w Konstytucji Kwietniowej z 1935 r.........37
      1.4 Wojna obronna we wrześniu 1939 r.........41
      1.5 KRN i Sejm Ustawodawczy.........42
   2. Stany nadzwyczajne w ustawodawstwie Polski Ludowej.........44
      2.1 Uregulowania stanów nadzwyczajnych w Konstytucji z dnia 22 lipca 1952 r.........44
      2.2 Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce w 1981 r.........45
      2.3 Nowelizacja Konstytucji PRL dokonana Ustawą z dnia 20 lipca 1983 r..........48
      2.4 Stany nadzwyczajne w Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji PRL.........49
      2.5 Mała Konstytucja z dnia 17 października 1992 r.........49

Rozdział III
Zasady wprowadzania stanów nadzwyczajnych w świetle Konstytucji RP
   1. Zasady ogólne.........50
      1.1 Uwagi wstępne.........50
      1.2 Zasada wyjątkowości (ostateczności) art. 228 ust. 1.........52
      1.3 Zasada legalności art. 228 ust. 2-4.........54
      1.4 Zasada proporcjonalności art. 228 ust. 5.........56
      1.5 Zasada celowości art. 228 ust. 5 in fine.........57
      1.6 Zasada tymczasowości.........58
      1.7 Zasada ochrony podstaw systemu prawnego (zasada niezmienności najważniejszych ustrojowych aktów prawnych) art. 228 ust. 6.........58
      1.8 Zasada ochrony organów przedstawicielskich art. 228 ust. 7.........60
   2. Przesłanki wprowadzania.........61
      2.1 Uwagi wstępne.........61
      2.2 Przesłanki wprowadzenia stanu wojennego.........62
      2.3 Przesłanki wprowadzenia stanu wyjątkowego.........64
      2.4 Przesłanki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.........67
   3. Tryby wprowadzania.........69
      3.1 Tryb wprowadzenia stanu wojennego.........69
      3.2 Tryb wprowadzenia stanu wyjątkowego.........71
      3.3 Tryb wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.........72
   4. Zasięg terytorialny i czas trwania.........74
      4.1 Zasięg terytorialny i czas trwania stanu wojennego.........74
      4.2 Zasięg terytorialny i czas trwania stanu wyjątkowego.........76
      4.3 Zasięg terytorialny i czas trwania stanu klęski żywiołowej.........78

Rozdział IV
Konsekwencje wprowadzenia stanów nadzwyczajnych
   1. Regulacja prawno-międzynarodowa stanów szczególnego zagrożenia państwa.........79
      1.1 Uwagi wstępne.........79
      1.2 Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950 r......... .........80
      1.3 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. .........83
   2. Zakres działania organów władzy publicznej.........85
   3. Sytuacja prawna jednostki w stanach szczególnych zagrożeń.........88
      3.1 Zakres ograniczeń (klauzula pozytywna i negatywna).........88
      3.2 Ograniczenia wynikające z ustaw o stanach nadzwyczajnych.........92
   4. Obowiązki jednostki w czasie stanu nadzwyczajnego.........95

Zakończenie.........98

Bibliografia.........102

   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.