Mamy 13699

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   2428
Temat pracy:  

Kształtowanie kadr jako zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.

Liczba stron:   85

Spis treści / plan pracy:

Wstęp.........3
Rozdział 1.
Administracja jako jedna z podstawowych dziedzin działalności państwowej

      
1.1.Pojęcia i podział administracji, wyodrębnienie pojęcia administracji publicznej w ujęciu organizacyjnym, materialnym i formalnym. Przedstawienie administracji za pomocą cech: aktywności, inicjatywy, działalności ukierunkowanej na przyszłość, zjawiska społecznego oraz podejmowania konkretnych środków do uregulowania spraw jednostkowych i urzeczywistnienia określonych przedsięwzięć. Struktura administracji państwowej i samorządowej..........5
      
1.2.Zadania i funkcje współczesnej administracji publicznej w Polsce, w dobie szybkiej transformacji prawno-instytucjonalnej, dostosowaniu się do postępów w informatyce, promocji zdrowia, integracji europejskiej oraz walce z korupcją. Przedstawienie administracji publicznej w aspekcie terytorialnym na szczeblu gminny, powiatowym i wojewódzkim..........10
      
1.3.Służba cywilna w administracjach publicznych współczesnych państwa europejskich. Pojęcie i idea utworzenia służb cywilnych, zarys historyczny służby w Unii Europejskiej na przykładzie Niemców, Francji, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. Przedstawienie czynników i rezultatów wpływających na służbę cywilną państw Unii. Charakterystyka służby cywilnej jako jeden z podstawowych czynników demokratycznego systemu sprawowania władzy..........16
      
1.4.Charakterystyka służby Cywilnej w Polsce w oparciu o ustawę z 17 lutego 1922 roku, dekretów z 1944 i 1946 roku, ustawę z 5 lipca 1996 i 18 grudnia 1998 roku. Przedstawienie obecnie obowiązujących ustaw i aktów dotyczących służby cywilnej w naszym kraju..........21

Rozdział 2.
Kadry i zarządzanie w administracji

      
2.1.Zarządzanie w administracji jako podstawowy wykładnik efektywności ekonomicznej, którą tworzy planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, kontrolowanie i kierowanie ludźmi. Zarządzanie w wymiarze Unii Europejskiej, państwa i regionu, reforma modeli zarządzania w latach 80-tych, 90-tych i obecnych, zarządzanie jako zwiększenie efektywności sektora publicznego.........27
      
2.2.Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, przedstawienie podstawowych komponentów zarządzania kadrami, cele zarządzania oraz charakterystyka zmian regulujących zatrudnianie urzędników głównie poprzez zastępowanie stosunku pracy regulowanego przez prawo publiczne na prawo prywatne,.........33
      
2.3.Planowanie i prognozowanie miejsc pracy, definicja, rodzaje i etapy procesu planowania, prognozowanie popytu i podaży zasobów ludzkich oraz charakterystyka stanowiska pracy Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Rady Służby Cywilnej,.........37
      
2.4.Rekrutacja i selekcja w Służbie Cywilnej jako jeden z podstawowych czynników gospodarowania zasobami ludzkimi, wady i zalety rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz obowiązujące zasady postępowania podczas rekrutacji, charakterystyka procesu rekrutacji w polskiej Służbie Cywilnej,.........40

Rozdział 3
Społeczny wymiar zarządzania

      
3.1.Motywacja w Służbie Cywilnej; pojęcia, typy, instrumenty i cele motywacji, czynniki wpływające na skuteczność motywacji, ankieta duńskiego Ministerstwo Finansów, badania pt. 'Stawianie czoła wyzwaniom ewolucji demograficznej: koncentracja na działaniach rekrutacyjnych jako sposób zwiększania atrakcyjności zatrudnienia publicznego' a także charakterystyka procesu motywacji w polskiej Służbie Cywilnej na podstawie oceny systemu wynagrodzeń, komunikacji wewnętrznej, identyfikacji pracowników z korpusem, prestiżu zawodowego i szeregu innych czynników,.........47
      
3.2.Formy wynagrodzeń; wymierny efekt oceniania czyli wynagrodzenie pracowników korpusu w formie płacy zasadniczej i szeregu dodatków, obliczanie i przyznawanie płac według określonych zasad i mnożników, obowiązki Prezesa Rady Ministrów i Szefa Kancelarii dotyczące wynagrodzeń, .........53
      
3.3.Etyka wykonania zawodu; pojęcie, definicje i zasady etyki, etyka zawodu jako podstawa prawidłowego działania sektora publicznego, omówienie projektu pt. 'Podnoszenie świadomości członków korpusu służby cywilnej w zakresie dylematów etycznych oraz projektu pt. 'Podnoszenie świadomości członków korpusu służby cywilnej w zakresie dylematów etycznych', korupcja jako problem działań nieetycznych,.........57

Rozdział 4.
Kształtowanie kadr we współczesnej administracji

      
4.1.Proces wprowadzania do pracy w urzędzie jako integracja nowego pracownika i wzmocnienie zdolności administracyjnych, zalety procesu, rola i działania bezpośredniego przełożonego,.........64
      
4.2.Opis i wartościowanie stanowiska pracy jako element zarządzania zasobem ludzkim, konspekty opisu i wartościowania stanowisk dla wyższych i niższych szczebli w Służbie Cywilnej, kryterium wartościowania stanowisk pracy,.........67
      
4.3.Ścieżka kariery - ocena i rozwój pracownika, funkcje oceny stałej i okresowej, cechy i cele ocen, kryteria obowiązkowe i do wyboru stosowane podczas oceny, szkolenia jako kształtowanie i rozwój pracowników, planowanie szkoleń generalnych i specjalistycznych.........71
      
4.4.Pozycja zawodowa urzędnika państwowego w zarysie historycznym, sytuacja polityczno-prawna i etyczna urzędnika państwowego, problem korupcji, pojęcie zaufania, dobra kraju i obywateli,.........77


Wnioski.
Literatura.
Spis tabel.
Spis rysunków.
Spis wykresów.
Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.