Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   2408
Temat pracy:  

Polityka przeciwdziałania bezrobociu w powiecie XYZ w roku 2008.

Liczba stron:   78

Spis treści / plan pracy:

Wstęp.......5

Rozdział I.
Bezrobocie - zagadnienia wstępne
   1.1 Pojęcie bezrobocia.......6
   1.2.Pomiar bezrobocia w Polsce........7
      1.2.1. Rejestracja bezrobotnych przez Urzędy Pracy........7
      1.2.2. Badanie aktywności ekonomicznej ludności BAEL........9
   1.3. Rodzaje bezrobocia.......9
      1.3.1. Ze względu na warunki podjęcia pracy.......9
      1.3.2. Ze względu na przyczyny powstawania bezrobocia........11
         1.3.2.1 Bezrobocie frykcyjne.......11
         1.3.2.2 Bezrobocie strukturalne........11
         1.3.2.3 Bezrobocie strukturalno- technologiczne.......12
         1.3.2.4 Bezrobocie cykliczne.......12
      1.3.3. Pozostałe rodzaje bezrobocia.......13
          1.3.3.1 Bezrobocie sezonowe.......13
          1.3.3.2 Bezrobocie technologiczne........13
          1.3.3.3 Bezrobocie klasyczne (płacowe)........13
          1.3.3.4 Bezrobocie jawne.......13
          1.3.3.5 Bezrobocie ukryte........14
      1.3.4. Ze względu na propozycje rozwiązania określonych kwestii.......14
      1.3.5 Ze względu na formę występowania i czas pozostawania bez pracy.......14
   1.4. Zasoby siły roboczej.......15
   1.5. Przepływy na rynku pracy........16
   1.6. Przyczyny bezrobocia.......17
   1.7. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia........18
   1.8. Źródła i czynniki wpływające na bezrobocie........22

Rozdział II.
Wybrane teorie bezrobocia
   2.1. Ekonomia klasyczna.......24
   2.2. Karol Marks........24
   2.3. Teoria neoklasyczna........25
   2.4. Teoria J. K. Keynesa.......27
   2.5. Teoria naturalnej stopy bezrobocia.......28
   2.6. 'Nowa mikroekonomia bezrobocia'.......29
   2.7. 'Nowa ekonomia keynesistowska'.......30
      2.7.1. Teoria niepisanych kontraktów........31
      2.7.2. Teoria płacy motywującej........31
       2.7.3. Teoria 'insider-outsider'........33
      2.7.4. Zjawisko histerezy bezrobocia.......34

Rozdział III.
Sposoby przeciwdziałania bezrobociu
   3.1 Formy walki z bezrobociem ........36
   3.2. Metody badań........37
   3.3. Aktywne formy.......39
      3.3.1. Prace interwencyjne.......39
      3.3.2. Roboty publiczne.......42
      3.3.3. Aktywizacja absolwentów.......43
         3.3.3.1. Staż........44
         3.3.3.2. Przygotowanie zawodowe.......45
      3.3.4. Pośrednictwo pracy........46
      3.3.5. Prace społecznie użyteczne........47
      3.3.6. Szkolenia bezrobotnych.......48
   3.4. Refundacje kosztów........50
      3.4.1. Refundacja kosztów dojazdu........50
      3.4.2. Refundacja kosztów zakwaterowania.......51
      3.4.3. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną dla osób samotnych........51
      3.4.4. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy........52
    3.5. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki........54
   3.6. Dodatek aktywizacyjny.......55 3.7. środki na podjęcie działalności gospodarczej.......55
   3.8. Zasiłek dla bezrobotnych........56

Rozdział IV.
Analiza bezrobocia na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w XYZ
   4.1. Charakterystyka terenów objętych badaniem.......58
   4.2. Zmiany poziomu bezrobocia w powiecie XYZ w 2008 roku........61
   4.3. 'Odpływ' i 'napływ' do bezrobocia........62
   4.4. Liczba bezrobotnych w podziale na gminy.......63
   4.5. Stopa bezrobocia.......63
   4.6. Struktura bezrobocia.......65
      4.6.1. Struktura bezrobocia według płci.......65
      4.6.2. Według grup wiekowych.......66
       4.6.3. Według wykształcenia.......66
       4.6.4. Według grup zawodowych........67
       4.6.5. Ze względu na czas oczekiwania na pracę........67
   4.7. Bezrobocie wśród absolwentów.......68
   4.8. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie realizacji programów rynku pracy........68
      4.8.1. Pośrednictwo pracy........68
      4.8.2. Aktywne formy w walce z bezrobociem w powiecie sierpeckim........69
      4.8.3. Przeznaczone środki na aktywne formy zwalczania bezrobocia........70
   4.9. Zasiłek dla bezrobotnych oraz środki przeznaczone na jego wypłatę........71
   4.10. Wnioski dotyczące sytuacji na Powiatowym Rynku Pracy........72

Podsumowanie........73
Bibliografia.......75
Wykaz schematów, tabel, wykresów, rysunków.......77Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.