Mamy 13699

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   234
Temat pracy:  

Gospodarka odpadami komunalnymi

Liczba stron:   108

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........5

Cel i zakres pracyp.........10

1 Podział metod unieszkodliwienia odpadów.........11

2 Ogrniczenia gromsdzenia, wywozu odpadów powstających w budnynkach mieszkalnych, instytucjach, przedsiębiorstwach..........13
      4.1. Selektywne składowanie odpadów w domach mieszkalnych i różnych instytucjach 
      4.2. Selektywna zbiórka wykorzystywanych odpadów do kontenerów ustawionych w centralnych punktach miasta
      4.3. Organizacja i zasady zbiórki oraz utylizacji wyeksploatowanych wyrobów z zawartością metali ciężkich i innych toksycznych związków
      4.4. Założenia organizacji i finansowanie zbiórki wyeksploatowanych wyrobów niebezpiecznych

3. Zasady lokalizowania składowisk odpadów w aspekcie wód podziemnych..........16
      5.1. Lokalizacja składowisk
      5.2. Zagrożenie środowiska wód podziemnych przez składowiska odpadów
      5.3. Kryteria hydrogeologiczne i wskazania lokalizacji składowisk
      5.4. Przebieg badań geologicznych i hydrogeologicznych w celu lokalizowania składowisk

4. Zasady projektowania i eksploatacji wysypisk odpadów komunalnych........19

5. Konstrukcyjno - technologiczne rozwiązania składowisk oraz instalacji odwadniania i odgazowania.........28

6. Wyposażenie wysypiska..........30

7. Rekultywacja terenu wysypiska...........33

8. Sposoby rekultywacji..........35

9. Zastosowanie osadów ściekowych i popiołów lotnych do obudowy skarp wysypisk komunalnych z wykorzystaniem techniki hydroobsiewu...............36
      11.1. Kształtowanie skarp wysypisk oraz przygotowanie podłoża dla roślinności
      11.2. Istota hydroobsiewu
      11.3. Ujęcie i oczyszczanie odcieków

12. Organizacja wysypisk odpadów komunalnych w systemie komunalnych w zintegrowanej gospodarki w Szwecji............42
      12.1. Charakterystyka składowisk odpadów na przykładzie wysypiska w Davamyran
      12.2. Monitoring wysypiska

10. Urządzenia dla przetwórstwa surowców wtórnych.........46

11. Recykling opakowań szklanych.........47

12. Stan recyklingu papieru w Polsce

13. Beztlenowa przeróbka bioodpadów metodą „mokrą” i „suchą”..........52
      16.1. Podstawy technologiczne
      16.2. Fermentacja mezofilowa i termofilowa
      16.3. Ciągłe lub cykliczne prowadzenie procesu
      16.4. Fermentacja jednostopniowa i wielostopniowa

14. Procesy kompostowania odpadów komunalnych
      17.1. Opis procesu technologicznego
      17.2. Kompostowanie odpadów przy wykorzystaniu dżdżownic kalifornijskich
      17.3. Kompost w innych krajach

15. Termiczne unieszkodliwianie odpadów............82
      18.1. Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych
      18.2. Utylizacja odpadów drogą pirolizy
      18.3. Unieszkodliwianie odpadów toksycznych i szkodliwych
      18.4. Spopielanie
      18.5. Zgazowanie i piroliza
      18.6. Inne systemy całkowitego spalania

Wnioski........91
Literatura

Uwaga brak przypisów w pracy!


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.