Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   2319
Temat pracy:  

Zakres sprawozdania finansowego i jego ocena przez biegłego rewidenta w firmie XYZ.

Liczba stron:   120

Spis treści / plan pracy:

Wstęp ............3

Rozdział I.
Zakres sprawozdania finansowego, zasady jego sporządzania i ocena ............4

   1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowyY.
   1.2. Polityka rachunkowości w zakresie sprawozdzania finansowego
      1.2.1. Zasady polityki rachunkowości
   1.3. Zasady inwentaryzacji aktywów i pasywów
   1.4. Ocena sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
      1.4.1. Podstawy prawne
      1.4.1. Cel badania
      1.4.2. Metody badania
      1.4.3. Przedmiot badania
      1.4.4. Opinia biegłego rewidenta

Rozdział II.
Oligatoryjny zakres sprawozdania finansowego - bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa............44

   2.1. Układ i treść bilansu
      2.1.1. Aktywa bilansu
      2.2.2. Pasywa bilansu
      2.2.3. Wycena aktywów i pasywów
   2.2. Rachunek zysków i strat
      2.2.1. Warianty sporządzania rachunku zysków i strat
      2.2.2. Wyniki finansowe w rachunku zysków i strat
   2.3. Informacja dodatkowa
   2.4. Zasady badania bilansu i rachunku zysków i strat
      2.4.1. Badanie bilansu
      2.4.2. Badanie rachunku zysków i strat

Rozdział III.
Fakultatywny zakres sprawozdania finansowego - rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z działalności............78

   3.1. Rachunek przepływów pieniężnych
   3.2. Zestawienie zmian w kapitale własnym
   3.3. Sprawozdanie z dzialalności
   3.4. Badanie rachunku przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale
      3.4.1. Badanie rachunku przepływów środków pieniężnych
      3.4.2. Badanie zestawienia zmian w kapitale

Rozdział IV.
Ocena sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta firmy............93

   4.1. Przedmiot i zakres działalności
      4.1.1. Sprawozdanie finansowe spółki za 2007 rok
      4.1.2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
   4.2. Bilans
      4.2.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu przez biegłego
   4.3. Rachunek zysków i strat
      4.3.1. Analiza struktury i dynamiki rachunku wyników przez biegłego
   4.4. Przepływy środków pieniężnych
   4.5. Zestawienie zmian w kapitale
   4.6. Wskaźniki analizy finansowej
   4.7. Dodatkowa informacja objaśnienia
   4.8. Badanie sprawozdania przez biegłego
   4.9. Zakończenie badania sprawozdzania finansowego

Podsumowanie i wnioski końcowe............114
Bibliografia
Spis tabel, rysunków, schematów i wykresówZamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.