Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   208a
Temat pracy:  

Prawne zabezpieczenia kredytów na przykładzie procedur Banku Pekao SA

Liczba stron:   87

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I.
Ryzyko bankowe
      1.1. Ryzyko kredytowe
      1.2. Ryzyko płynności
      1.3. Ryzyko stopy procentowej
      1.4. Ryzyko walutowe

Rozdział II.
Zdolność kredytowa
      2.1. Pojęcie zdolności kredytowej
      2.2. Sposoby badania zdolności kredytowej
         2.2.1. Zdolność kredytowa osoby fizycznej
         2.2.2. Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa

Rozdział III.
Prawne formy zabezpieczeń kredytów
      3.1. Pojęcie zabezpieczenia
      3.2. Kryteria wyboru zabezpieczeń przez bank
      3.3. Rodzaje zabezpieczeń
         3.3.1. Zabezpieczenia osobiste
            3.3.1.1. Weksel in blanco
            3.3.1.2. Poręczenie wekslowe (awal
            3.3.1.3. Poręczenie według prawa cywilnego
            3.3.1.4. Gwarancja bankowa
            3.3.1.5. Przelew wierzytelności na zabezpieczenie (cesja)
            3.3.1.6. Przelew praw z umów ubezpieczeniowych
            3.3.1.7. Przystąpienie do długu
            3.3.1.8. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
            3.3.1.9. Ubezpieczenie kredytu
         3.3.2. Zabezpieczenia rzeczowe
            3.3.2.1. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
            3.3.2.2. Zastaw zwykły na rzeczach ruchomych
            3.3.2.3. Zastaw rejestrowy
            3.3.2.4. Przyrzeczenie ustanowienia zastawu
            3.3.2.5. Zastaw na prawach
            3.3.2.6. Zastaw ustawowy
            3.3.2.7. Kaucja
            3.3.2.8. Blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym
            3.3.2.9. Hipoteka
            3.3.2.10. Roszczenie o ustanowienie hipoteki
            3.3.2.11. Przyrzeczenie przeniesienia własności nieruchomości
            3.3.2.12. Akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji

Rozdział IV.
Analiza zabezpieczeń kredytów w praktyce oddziału Banku Polska Kasa Opieki SA
      4.1. Wielkość i struktura akcji kredytowej
      4.2. Stosowane formy zabezpieczeń

Zakończenie
Bibliografia


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.