Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   200
Temat pracy:  

Rynek instrumentów finansowych

Liczba stron:   165

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Instrumenty pochodne na współczesnym rynku finansowym 6
       1.1 Pojęcie i charakterystyka rynku finansowego 7
          1.1.1 Pojęcie i funkcje rynku kapitałowego 9
          1.1.2 Instytucje rynku kapitałowego 10
          1.1.3 Instrumenty rynku kapitałowego 13
       1.2 Pojęcie i zarys historyczny instrumentów pochodnych 15
          1.2.1 Pierwsze transakcje derywatami 15
          1.2.2 Najstarsze rynki derywatów i ich ewolucja na przykładzie rynku amerykańskiego 17
          1.2.3 Współczesne rynki instrumentów pochodnych 20
       1.3 Przegląd współczesnych zastosowań instrumentów pochodnych 21
          1.3.1 Główne sposoby wykorzystania derywatów 22
          1.3.2 Instrumenty pochodne jako podstawa inżynierii finansowej 23
       1.4 Prawne aspekty obrotu instrumentów pochodnych 26
          1.4.1 Papiery wartościowe a prawa majątkowe 26
          1.4.2 Dopuszczanie praw pochodnych do obrotu publicznego 27
          1.4.3 Rachunkowość instrumentów pochodnych 28
          1.4.4 Regulacje międzynarodowe dotyczące derywatów 30

Rozdział 2
Charakterystyka podstawowych instrumentów pochodnych 31
       2.1 Kontrakty terminowe 31
          2.1.1 Definicja 31
          2.1.2 Podstawowe zasady transakcji terminowych 31
          2.1.3 Rynek towarów rzeczywistych a rynek futures 33
          2.1.4 Mechanizmy rozliczeniowe i dostawcze 34
          2.1.5 Uczestnicy transakcji 36
          2.1.6 Płynność 38
       2.2 Kontrakty futures 39
          2.2.1 Transakcje, obrót, wycena 39
          2.2.2 Zyski i straty z kontraktów futures 42
          2.2.3 Pojęcie bazy 44
          2.2.4 Rozliczenia dzienne 46
          2.2.5 System depozytów 48
          2.2.6 Zbieżność cen gotówkowych i terminowych (price convergence) 50
          2.2.7 Kontrakty futures na indeksy giełdowe 52
          2.2.8 Procentowe kontrakty futures 54
          2.2.9 Walutowe kontrakty futures 56
          2.2.10 Towarowe kontrakty futures 57
          2.2.11 Kontrakty futures na akcje 59
       2.3 Kontrakty forward 61
          2.3.1 Korzyści i niedogodności związane z zawarciem kontraktu forward 61
          2.3.2 Różnice między kontraktami futures i forward 63
          2.3.3 Ceny terminowe 64
          2.3.4 Walutowe kontrakty forward 65
    2.4 Opcje 67
          2.4.1 Podstawowe pojęcia związane z opcjami 67
          2.4.2 Instrumenty bazowe 69
          2.4.2 Pozycje w kontraktach opcyjnych 71
          2.4.3 Wartość wewnętrzna i czasowa opcji 74
          2.4.4 Czynniki kształtujące cenę opcji 76
          2.4.5 Efekt dźwigni finansowej 78
          2.4.6 Warranty 81
          2.4.7 Metody wyceny opcji 83
       2.5 Swapy 87
          2.5.1 Motywy zawierania transakcji swap 89
          2.5.2 Pośrednicy na rynku swapów 90
          2.5.3 Najważniejsze rodzaje swapów 91

Rozdział 3
Strategie inwestowania wykorzystujące instrumenty pochodne 94
       3.1 Transakcje zabezpieczające 95
       3.2 Transakcje spekulacyjne 96
       3.3 Transakcje arbitrażowe 98
       3.4 Strategie inwestowania wykorzystujące kontrakty futures i forward 99
       3.5 Strategie inwestowania wykorzystujące opcje 103
       3.6 Katastrofy finansowe związane z wykorzystaniem instrumentów pochodnych 108

Rozdział 4
Instrumenty pochodne na rynkach kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej 111
       4.1 Węgry 111
       4.2 Czechy 113
       4.3 Rumunia 115
       4.4 Słowenia 117
       4.5 Słowacja 118
       4.6 Podsumowanie i wnioski 118
       4.6 Polska 120
          4.6.1 Rynek pozagiełdowy 120
          4.6.2 Rynek giełdowy 123
       4.7 Polski rynek derywatów giełdowych na tle wybranych rynków europejskich 131

Rozdział 5
Strategie inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne – przykłady z polskiego rynku kapitałowego 135
       5.1 Spekulacja 135
          5.1.1 Spekulacja przy wykorzystaniu kontraktów futures 135
          5.1.2 Spekulacja przy użyciu warrantów 143
       5.2 Arbitraż 145
       5.3 Zabezpieczanie portfela akcji 152


Podsumowanie i wnioski 156

Literatura


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.