Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   1977
Temat pracy:  

Demoralizacja i przestępczość wśród dzieci i młodzieży.

Liczba stron:   87

Spis treści / plan pracy:
Wstęp .........5

Rozdział I.
Środki poprawcze stosowane wobec nieletnich
   1.1. Charakter prawny środka poprawczego .........8
   1.2. Przesłanki stosowania bezwzględnego środka poprawczego......... 13
   1.3. Rodzaje oraz typy zakładów poprawczych .........18
   1.4. Instytucja warunkowego zawieszenia umieszczenia w zakladzie poprawczym i przesłanki jego orzekania .........21
   1.5. Instytucja warunkowego zwolnienia oraz umieszczenie poza zakładem poprawczym .........26
   1.6. Warunkowe odstąpienie od wykonania orzeczenia .........30

Rozdział II.
Środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich
   2.1. Środki wychowawcze nie zmieniające środowiska nieletniego .........34
      2.1.1. Upomnienie .........34
      2.1.2. Zobowiązanie do określonego postępowania .........35
      2.1.3. Zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody......... 35
      2.1.4. Zobowiązanie do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego .........36
      2.1.5. Zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego......... 36
      2.1.6. Zobowiązanie do podjęcia nauki lub pracy .........37
      2.1.7. Zobowiązanie do uczestniczenia w zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym .........38
      2.1.8. Zobowiązanie do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach......... 38
      2.1.9. Zobowiązanie do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia .........39
      2.1.10. Nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekunów .........39
      2.1.11. Nadzór organizacji młodzieżowej, społecznej, zakładu pracy lub osoby godnej zaufania - udzialających poręczenia .........40
      2.1.12. Nadzór kuratora .........41
   2.2. Środki wychowawcze zmieniające częściowo środowisko wychowawcze nieletniego......... 43
      2.2.1. Skierowanie do ośrodka kuratorskiego ......... 43
      2.2.2. Skierowanie do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi......... 44
   2.3. Środki wychowawcze całkowicie zmieniające środowisko wychowawcze nieletniego .........45
      2.3.1. Umieszczenie w rodzinie zastępczej......... 46
      2.3.2. Umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w młodzieżowym ośrodku socjoterapii......... 46
      2.3.3. Umieszczenie w ośrodku szkolno - wychowawczym......... 47
   2.4. Środki wychowawcze pełniące rolę zabezpieczającą .........47
      2.4.1. Zakaz prowadzenia pojazdów .........47
      2.4.2. Przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego .........48

Rozdział III.
Etiologia przestępczości nieletnich
   3.1. Rodzina a zachowanie przestępcze nieletnich......... 49
      3.1.1. Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie a przestępczość nieletnich .........50
      3.1.2. Szkoła a przestępczość nieletnich .........52
   3.2. Patologie społeczne mające wpływ na przestępczość nieletnich .........53
      3.2.1. Alkohol a przestępczość nieletnich .........54
      3.2.2. Narkotyki a przestępczość nieletnich ......... 55
   3.3. Inne czynniki mające wpływ na przestępczość nieletnich......... 56
      3.3.1. Środki masowego przekazu .........56
      3.3.2. Zbiorowość nieletnich przestępców .........57

Rozdział IV.
Struktura i dynamika przestępczości nieletnich - analiza danych statystycznych o przestępczości nieletnich w latach 1993 - 2003
   4.1. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu .........60
      4.1.1. Zabójstwa - art. 148 k.k.......... 60
      4.1.2. Uszczerbek na zdrowiu - art. 156 k.k.......... 64
      4.1.3. Udział w bójce lub pobiciu - art. 158 k.k. .........66
   4.2. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.........69
      4.2.1. Zgwałcenie - art. 197 k.k. .........69
   4.3. Przestępstwa przeciwko mieniu .........72
      4.3.1. Kradzieże - art. 278 k.k. .........72
      4.3.2. Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze - art.280, 281, 282 k.k. .........75
      4.3.3. Kradzież z włamaniem - art. 279 k.k. .........78
   4.4. Przestępstwa narkotykowe......... 81

Zakończenie......... 83
Bibliografia .........85Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.