Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   195a
Temat pracy:  

Modelowanie efektywnego działania przedsiębiorstwa

Liczba stron:   110

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Problematyka efektywnego działania przedsiębiorstwa
      1.1. Pojęcie i funkcje analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa.
      1.2. Miejsce dokonywanych analiz w przedsiębiorstwie.
      1.3. Rodzaje analiz sporządzonych w przedsiębiorstwie.
         1.3.1. Przeznaczenie analiz.
         1.3.2. Horyzont czasowy, którego analiza dotyczy.
         1.3.3. Zastosowane metody badawcze.
         1.3.4. Stopień szczegółowości badań.

Rozdział II
Miary stosowane do oceny finansowej przedsiębiorstwa
      2.1. Istota i zakres analizy wskaźnikowej.
      2.2. Rodzaje wskaźników stosowanych w analizie przedsiębiorstw.
         2.2.1. Wskaźniki płynności.
         2.2.2. Wskaźniki obrotowości.
         2.2.3. Wskaźniki zadłużenia.
         2.2.4. Wskaźniki rentowności (zyskowności).
         2.2.5. Wskaźniki rynku kapitałowego - giełdowego.
      2.3. Ocena kondycji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem przychodów ze sprzedaży.
         2.3.1. Wskaźnik dynamiki obrotu.
         2.3.2. Wskaźnik oceny obrotu w przeliczeniu na jednego pracownika.
         2.3.3. Wskaźnik obrotu uzyskiwanego w eksporcie.
      2.4. Charakterystyka miar statystycznych zastosowanych do analizy działalności przedsiębiorstwa.
         2.4.1. Wskaźniki dynamiki.
      2.5. Badanie współzależności zjawisk.
         2.5.1. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona.
         2.5.2. Liniowa funkcja regresji.

Rozdział III
Ogólna charakterystyka działalności przedsiębiorstwa „XYZ S.A.”
      3.1. Zarys historii „WXYZ SA”.
      3.2. Organizacja Spółki.
      3.3. Działalność gospodarcza Spółki.
         3.3.1. Informacje o podstawowych produktach i usługach.
         3.3.2. Informacje o głównych rynkach zbytu.
         3.3.3. Źródło i dostępność materiałów do produkcji.
         3.3.4. Sezonowość rynków zbytu.
      3.4. Dane o posiadanych nieruchomościach.
      3.5. Modernizacja majątku trwałego Spółki.
      3.6. Zatrudnienie w XYZ S.A.

Rozdział IV
Ocena ilościowa i jakościowa efektywności działania przedsiębiorstwa na przykładzie „XYZ S.A.”
      4.1. Analiza poziomu płynności finansowej zakładu.
      4.2. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa -aktywności.
      4.3. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa.
      4.4. Analiza zyskowności zakładu.
      4.5. Analiza rentowności sprzedaży w pięciu zakładach spółki.
      4.6. Ocena wskaźnika dynamiki obrotu.
      4.7. Ocena obrotu na jednego pracownika.
      4.8. Analiza przychodu ze sprzedaży eksportowej.
      4.9. Analiza średniego tempa zmian wielkości produkcji, kosztów własnych produkcji, ilości sprzedaży ogółem i kosztów uzyskania przychodów w czasie.
      4.10. Ekonometryczna analiza efektywności gospodarowania środkami produkcji.

Zakończenie
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.