Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   1824
Temat pracy:  

Wycena nieruchomości.

Liczba stron:   95

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........3

Część I

Przegląd literatury dotyczącej wyceny nieruchomości...........5
Rozdział 1. Uwarunkowania wyceny nieruchomości

Rozdział 2.
Przedmiot szacowania........... 6
      2.1. Mienie
      2.2. Prawa rzeczowe
      2.3. Prawa zobowiązaniowe

Rozdział 3.
Cele szacowania...........12
      3.1. Podział celów na grupy
   3.2. Cele wynikające z przepisów prawnych

Rozdział 4.
Nieruchomości...........20
      4.1. Charakterystyka nieruchomości
      4.2. Rodzaje nieruchomości

Rozdział 5.
Prawa rzeczowe ...........26
      5.1. Prawo własności
      5.2. Użytkowanie wieczyste
      5.3. Ograniczone prawa rzeczowe
         5.3.1. Użytkowanie
         5.3.2. Służebność
         5.3.3. Zastaw
         5.3.4. Hipoteka
         5.3.5. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
         5.3.6. Spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego
      5.3.7. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego
      5.4. Posiadanie

Rozdział 6.
Prawa zobowiązaniowe ...........39
      6.1. Najem
      6.2. Dzierżawa
      6.3. Użyczenie
      6.4. Darowizna
      6.5. Renta
      6.6. Dożywocie

Rozdział 7.
Rodzaje nieruchomości...........44
      7.1. Wartość rynkowa
      7.2. Wartość odtworzeniowa
      7.3. Wartość katastralna
      7.4. Wartość bankowo - hipoteczna

Rozdział 8.
Sposoby określenia wartości ...........49
      8.1. Podejście porównawcze
         8.1.1. Metoda porównywania parami
         8.1.2. Metoda korygowania ceny średniej
         8.1.3. Metoda analizy statycznej rynku
      8.2 Podejście dochodowe.
      8.2.1 Metoda Inwestycyjna.
               8.2.1.1 Technika kapitalizacji prostej.
         8.2.1.2 Technika dyskontowania strumieni pieniężnych
         8.2.2 Metoda zysków
      8.3 Podejście kosztowe
         8.3.1 Metoda kosztów likwidacji.
      8.4 Podejście mieszane.
         8.4.1 Metoda pozostałościowa.
         8.4.2 Metoda stawki szacunkowej.

Rozdział 9.
Standardy zawodowe rzeczoznawców........... 63

Rozdział 10.
Uprawnienie do szacowania nieruchomości ...........66
      10.1 Rzeczoznawstwo majątkowe.
      10.2 Uprawnienia zawodowe.
      10.3 Komisja Kwalifikacyjna
      10.4 Postępowanie kwalifikacyjne

Rozdział 11.
Analiza rynku lokalnego ...........70
      11.1 Wprowadzenie

Rozdział 12.
Wnioski końcowe...........71

Rozdział 13.
Zestawienie podstawowych przepisów prawnych........... 72

Literatura


Część II
Operat szacunkowy nieruchomości zabudowanej w XYZ w celu ustalenia wartości sprzedaży

Rozdział 14.
Podstawa prawna wyceny...........80

Rozdział 15.
Przedmiot i zakres wyceny..........80

Rozdział 16.
Cel wyceny............80

Rozdział 17.
Podstawy materialno - prawne wyceny.........80
      4.1. Podstawy prawne
      4.2. Źródła danych merytorycznych
      4.3. Określenie dat istotnych dla operatu szacunkowego

Rozdział 18.
Stan prawny............81
      5.2 Opis nieruchomości

Rozdział 19.
Sposób wyceny...........84
      6.1 Wybór podejścia i metody wyceny

Rozdział 20.
Analiza rynku............84

Rozdział 21.
Określenie wartości nieruchomości..........85
      8.1 Analiza porównywalnych nieruchomości
      8.2 Obliczenie wartości nieruchomości
      8.3 Wynik końcowy

Dane końcowe............95


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.