Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   1812
Temat pracy:  

Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki.

Liczba stron:   89

Spis treści / plan pracy:
Wstęp ...........3

Rozdział 1.
Faktoring

      1.1. Istota faktoringu.......... 7
      1.2. Podmioty uczestniczące w faktoringu .......... 7
      1.3. Faktoring a cesja wierzytelności.......... 8
      1.4. Rodzaje faktoringu .......... 10
      1.5. Przykład .......... 12
      1.6. Zabezpieczenie umów faktoringu.......... 14
      1.7. Podsumowanie .......... 14
      1.8. Umowa faktoringu .......... 17

Rozdział 2.
Forfaiting

      2.1. Istota forfaitingu .......... 19
      2.2. Wierzytelności o charakterze forfaitingowym.......... 20
      2.3. Korzyści wynikające z transakcji forfaitingowych .......... 20
      2.4. Faktoring a forfaiting- porównanie .......... 21
      2.5. Schemat transakcji forfaitingowej .......... 22
      2.6. Umowa forfaitingu .......... 23

Rozdział 3.
Dyskonto weksli

      3.1. Podstawowe zagadnienia dotyczące weksli ..........26
         3.1.1. Rodzaje weksla ..........26
      3.2. Ustawowe elementy składowe weksla 27
         3.2.1. Ustawowe elementy weksla własnego.......... 27
         3.2.2. Ustawowe elementy weksla trasowanego ..........28
      3.3. Klauzule wekslowe .......... 31
      3.4. Osoby biorące udział w stosunku wekslowym ..........32
      3.5. Weksel niezupełny (in blanco).......... 34
      3.6. Zdolność wekslowa .......... 35
      3.7. Odpowiedzialność z weksla ..........35
      3.8. Protest wekslowy ..........35
      3.9. Wzór weksla własnego .......... 36
      3.10. Wzór weksla trasowanego.......... 36
      3.11. Schemat obiegu weksla własnego.......... 37
      3.12. Schemat obiegu weksla trasowanego.......... 38
      3.13. Instytucja dyskonta ..........38
      3.14. Weksle w posiadaniu banku.......... 40
      3.15. Dochodzenie przez bank roszczeń w przypadku niezapłacenia weksla.......... 41
      3.16. Warunki przyjęcia weksla do redyskonta ( NBP ).......... 42
      3.17. Stopa dyskontowa i stopa redyskontowa.......... 43

Rozdział 4.
Przelew wierzytelności ( cesja )

      4.1. Pojęcie cesji w świetle prawa bankowego i kodeksu cywilnego.......... 45
      4.2. Pojęcie i rodzaje wierzytelności .......... 46
      4.3. Rodzaje wierzytelności .......... 47
         4.3.1. Podział wierzytelności .......... 47
         4.3.2. Wierzytelności istniejące i przyszłe.......... 48
         4.3.3. Wierzytelności wymagalne i niewymagalne .......... 49
         4.3.4. Wierzytelności przedawnione i nieprzedawnione .......... 49
         4.3.5. Wierzytelności pieniężne i niepieniężne.......... 50
         4.3.6. Wierzytelności podzielne i niepodzielne ..........50
         4.3.7. Wierzytelności wynikające z umów o świadczenie jednorazowe.......... 51
         4.3.8. Wierzytelności wynikające z umów wzajemnych .......... 52
      4.4. Przedmiot cesji.......... 52
         4.4.1. Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu.......... 52
         4.4.2. Wierzytelności nie mogące być przedmiotem przelewu .......... 53
      4.5. Możliwości przelewu poszczególnych rodzajów wierzytelności.......... 53
         4.5.1. Wierzytelności istniejące i przyszłe .......... 53
         4.5.2. Wierzytelności wymagalne i niewymagalne.......... 54
         4.5.3. Wierzytelności niepieniężne i pieniężne.......... 54
         4.5.4. Wierzytelności podzielne i niepodzielne.......... 55
         4.5.5. Wierzytelności wynikające z umów o świadczenie okresowe/jednorazowe.......... 55
         4.5.6. Wierzytelności główne i uboczne .......... 56
         4.5.7. Wierzytelności z umów wzajemnych.......... 56
         4.5.8. Wierzytelności przysługujące kilku wierzycielom .......... 56
         4.5.9. Wierzytelności przysługujące w stosunku do kilku dłużników.......... 57
         4.5.10. Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu na bank .......... 57
      4.6. Umowa cesji .......... 58
         4.6.1. Forma umowy przelewu wierzytelności.......... 58
         4.6.2. Istotne postanowienia umowy przelewu wierzytelności.......... 58
         4.6.3. Strony umowy przelewu wierzytelności.......... 59
         4.6.4. Cedent .......... 60
         4.6.5. Uprawnienia i odpowiedzialność cedenta .......... 61
         4.6.6. Dłużnik wierzytelności .......... 63
         4.6.7. Oświadczenie o ew. zobowiązaniach cedenta wobec dłużnika wierzytelności ..........65
      4.7. Dochodzenie przez bank roszczeń w przypadku niespłacenia wierzytelności .......... 67
         4.7.1. Zagadnienia wstępne .......... 67
         4.7.2. Dochodzenie roszczeń, gdy wierzytelność została przelana bez prawa regresu w stosunku do cedenta ..........67
         4.7.3. Dochodzenie roszczeń, gdy wierzytelność została przelana z prawem regresu w stosunku do cedenta .......... 68
         4.7.4. Dochodzenie roszczeń w trybie przewidzianym w prawie bankowym .......... 68
         4.7.5. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej .......... 69
         4.7.6. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od cedenta.......... 70

Rozdział 5.
Sprzedaż wierzytelności przez banki

      5.1. Wprowadzenie .......... 71
      5.2. Pojęcie sprzedaży wierzytelności.......... 72
      5.3. Wierzytelności mogące być przedmiotem sprzedaży .......... 73
      5.4. Sprzedaż wierzytelności a postępowanie egzekucyjne 73
         5.4.1 Sprzedaż wierzytelności przed uzyskaniem tytułu egzekucyjnego.......... 73
         5.4.2 Sprzedaż wierzytelności po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego.......... 74
         5.4.3 Sprzedaż wierzytelności po uzyskaniu tytułu wykonawczego.......... 74
         5.4.4 Sprzedaż wierzytelności w toku postępowania egzekucyjnego.......... 75
      5.5. Sprzedaż wierzytelności z tytułu kredytów i pożyczek.......... 76
      5.6. Sprzedaż wierzytelności z tytułu zdyskontowanych weksli .......... 77
      5.7. Sprzedaż wierzytelności z tytułu zdyskontowanych lub skupionych czeków .......... 79
         5.8. Publiczna sprzedaż wierzytelności .......... 80
         5.8.1. Regulacje prawne dotyczące publicznej sprzedaży wierzytelności .......... 80
         5.8.2. Określenie pojęcia publicznej sprzedaży wierzytelności.......... 80
      5.9. Formy sprzedaży wierzytelności .......... 81
         5.9.1. Przetarg.......... 81
         5.9.2. Oferta publicznie ogłoszona przez bank .......... 82
         5.10 Umowa sprzedaży wierzytelności.......... 84

Uwagi i wnioski końcowe .......... 85
Bibliografia .......... 87


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.