Mamy 13667

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   1810
Temat pracy:  

Ustawa Prawo zamówień publicznych, a racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Liczba stron:   85

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........5

Rozdział I
Cele i istota zamówień publicznych
   1. Cele systemu zamówień publicznych.........7
      1.1. Efektywność wydatkowania środków publicznych.........7
      1.2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym.........7
      1.3. Promowanie rozwoju rynku i zasad uczciwej konkurencji.........7
      1.4. Ochrona środowiska naturalnego.........8
      1.5. Rozwiązywanie problemów społecznych.........8
   2. Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.........8
      2.1. Zasada równego traktowania oferentów.........8
      2.2. Zasada uczciwej konkurencji.........9
      2.3. Zasada przejrzystości.........10
   3. Zakres stosowania ustawy.........13
      3.1. Zakres podmiotowy.........13
      3.2. Zakres przedmiotowy.........16
      3.3. Wyłączenia stosowania ustawy.........18

Rozdział II
Tryby i sposób prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
   1. Tryby udzielania zamówień publicznych.........23
      1.1. Przetarg nieograniczony.........23
      1.2. Przetarg ograniczony.........23
      1.3. Negocjacje z ogłoszeniem.........24
      1.4. Negocjacje bez ogłoszenia.........26
      1.5. Zamówienie z wolnej ręki.........28
      1.6. Zapytanie o cenę.........33
      1.7. Aukcja elektroniczna.........33
   2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.........34
      2.1. Opis przedmiotu zamówienia.........34
      2.2. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych.........37
      2.3. Terminy składania ofert (wniosków).........43
      2.4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.........44
      2.5. Wadium.........46
      2.6. Wybór oferty najkorzystniejszej.........48
         2.6.1. Oferta.........48
         2.6.2. Otwarcie ofert.........49
         2.6.3. Badanie i ocena ofert.........49
         2.6.4. Odrzucenie oferty.........50
         2.6.5. Wybór oferty najkorzystniejszej.........51
      2.6.6. Unieważnienie postępowania.........52
      2.6.7. Dokumentowanie postępowań.........53
   3. Kontrola prowadzonego postępowania.........54
      3.1. Kontrola uprzednia (ex ante).........55
      3.2. Kontrola następcza (ex post).........56

Rozdział III
Nowa ustawa. Nowe dyrektywy. Zmiany przepisów prawnych
   1. Zmiany przedmiotowe i podmiotowe.........57
   2. Nowe regulacje i zasady stosowania ustawy.........59

Rozdział IV
Praktyczna form realizacji zamówienia publicznego na przykładzie przetargu nieogranicznonego poniżej kwoty 60 000 euro
   1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.........69
   2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.........71
   3. Przebieg procesu wyboru najkorzystniejszej oferty.........80

Zakończenie .........82
Streszczenie pracy dyplomowej mgr..........83
Literatura.........84


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.