Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   1756
Temat pracy:  

Organizacja i tryb działania Rady Ministrów.

Liczba stron:   73

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...............5

Rozdział I.
Pozycja ustrojowa Rady Ministrów...............7.

   1. Status ustrojowy Rady Ministrów w perspektywie historycznej.
   2. Rada Ministrów w Konstytucji marcowej.
   3. Nowela sierpniowa z 1926 roku.
   4. Rząd w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku.
   5. Rada Ministrów w świetle Małej konstytucji z 19 lutego 1947 roku.
   6. Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku.
   7. Mała konstytucja z 17 października 1992 roku.
   8. Władza wykonawcza po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 roku.
   9. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku
   10. Reforma administracji.

Rozdział II.
Struktura organizacyjna i tryb pracy................24

   1. Organizacja wewnętrzna Rady Ministrów.
   2. Komitety, rady i zespoły Rady Ministrów.
   3. Komisje wspólne Rady Ministrów.
   4. Organy działające przy Prezesie Rady Ministrów.
   5. Organizacja posiedzeń Rady Ministrów oraz rozpatrywanie spraw i podejmowanie rozstrzygnięć.
   6. Ogólne zasady organizacji pracy Rady Ministrów.
   7. Zwoływanie i ustalanie porządku posiedzeń.
   8. Zadania i obowiązki sekretarza Rady Ministrów.
   9. Uczestnictwo w posiedzeniach oraz tryb rozpatrywania spraw i podejmowania rozstrzygnięć rządowych na posiedzeniach oraz w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk przez członków Rady Ministrów.
   10. Dokumenty przebiegu posiedzeń Rady Ministrów.
   11. Szczegółowe procedury podejmowania decyzji przez Rade Ministrów.
   12. Opracowywanie i uzgadnianie dokumentów rządowych oraz projektów rozstrzygnięć Rady Ministrów.
   13. Przygotowywanie i opracowywanie projektów aktów normatywnych.
   14. Tryb wnoszenia projektów dokumentów rządowych do rozparzania przez Radę Ministrów.

Rozdział III.
Kompetencje Rady Ministrów................44

   1. Akty prawne wydawane przez Radę Ministrów.
   2. Akty prawne powszechnie obowiązujące.
   3. Akty prawne o charakterze wewnętrznie obowiązującym.
   4. Rola Rady Ministrów w wydawaniu rozporządzeń z mocą ustawy.
   5. Pojęcie i geneza ustawodawstwa delegowanego.
   6. Formalne przesłanki i zakres przedmiotowy wydania rozporządzenia z mocą ustawy.
   7. Procedura wydania rozporządzenia z mocą ustawy na wniosek Rady Ministrów.
   8. Obowiązywanie i kontrola rozporządzeń z mocą ustawy.
   9. Wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej w zakresie ustawy budżetowej przyznane Radzie Ministrów i znaczenie absolutorium.
   10. Budżet państwa i prowizorium budżetowe.
   11. Tryb opracowywania i uchwalania budżetu.
   12. Wykonywanie budżetu państwa.
   13. Kontrola wykonania budżetu państwa.
   14. Absolutorium na podstawie Konstytucji z 1997 roku.

Rozdział IV.
Działania Rada Ministrów w związku z członkostwem w Unii Europejskiej................57

   1. Polska a członkostwo w Unii Europejskiej.
   2. Droga Polski do UE.
   3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej a przystąpienie do organizacji międzynarodowej.
   4. Władza wykonawcza a Unia Europejska.
   5. Kompetencje Rady Ministrów w związku z członkostwem w Unii europejskiej.
   6. Komitet Europejki Rady Ministrów i jego rola w podejmowaniu decyzji wspólnotowych na szczeblu krajowym.
   7. Współpraca w zakresie stanowienia prawa Unii europejskiej oraz w zakresie tworzenia prawa polskiego wykonującego prawo Unii Europejskiej.
   8. Współpraca w zakresie opiniowana kandydatów na niektóre stanowiska w Unii Europejskiej.

Zakończenie...............67
BibliografiaZamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.