Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   1666
Temat pracy:  

Proces motywowania pracowników w XYZ.

Liczba stron:   104

Spis treści / plan pracy:
Wstęp .........6

Rozdzła I.
Charaketrystyka procesu motywacji pracowników

   1.1. Definiowanie motywacji .........8
   1.2. Elementy procesu motywacji .........10
   1.3. Klasyczne podejście do procesu motywowania pracowników .........11
      1.3.1. Podejście tradycyjne .........12
      1.3.2. Podejście od strony stosunków międzyludzkich.........13
      1.3.3. Podejście od strony zasobów ludzkich.........14
   1.4. Podstawowe rodzaje podejścia do procesu motywacji......... 15
      1.4.1. Podejście od strony treści .........15
      1.4.2. Podejście od strony procesu .........17
      1.4.3. Podejście oparte na koncepcji wzmacniania .........18
      1.4.4. Podejście integrujące .........19
         1.4.4.1. Teoria oczekiwań .........19
         1.4.4.2. Teoria sprawiedliwości .........21
         1.4.4.3. Teoria modyfikacji zachowań 22
   1.5. Systemowy pogląd na motywację .........24
      1.5.1. Cechy indywidualne .........25
         1.5.1.1. Hierarchia ludzkich potrzeb według Maslowa .........25
         1.5.1.2. Zachowania przedsiębiorcze - potrzeba osiągnięć .........27
      1.5.2. Cechy stanowiska .........28
         1.5.2.1. Teoria dwóch czynników według Herzberga .........28
      1.5.3. Cechy sytuacji roboczej .........29
   1.6. Współczesne poglądy na proces motywacji .........30
      1.6.1. Zarządzanie przez cele .........30
      1.6.2. Podejście japońskie do motywacji .........32
      1.6.3. Przyszłościowy model zarządzania .........32

Rozdział II.
Uwarunkowania motywacji

   2.1. Czynniki motywacji .........34
      2.1.1. Czynniki materialne motywacji .........36
      2.1.2. Czynniki niematerialne motywacji .........39
         2.1.2.1. Wzbogacanie pracy .........40
      2.1.3. Samomotywacja jako czynnik motywacji .........41
   2.2. Tradycyjne środki motywacji .........43
      2.2.1. Środki przymusu.........43
      2.2.2. Środki zachęty i perswazja .........45
      2.2.3. Niepowodzenia .........46
      2.2.4. Zastosowanie nagród i kar w procesie motywacji.........46
      2.2.5. System oceny pracownika .........47

Rozdział III.
Metodologia badań własnych

   3.1. Problematyka badań i hipotezy badawcze .........50
   3.2. Opis metody badawczej......... 51
   3.3. Sposób przeprowadzenia badań .........54
   3.4. Charakterystyka terenu badań i osób badanych .........54
   3.5. Sposób opracowywania wyników badań.........55

Rozdział IV.
Motywowanie pracowników w XYZ w świetle badań własnych

   4.1. Analiza procesu motywowanie w XYZ .........56
      4.1.1. Wpływ stylu kierowania na proces motywacji pracowników w XYZ.........59
      4.1.2. Rodzaje motywacji i bodźców motywacyjnych w XYZ......... 60
         4.1.2.1. Znaczenie czynników materialnych w motywowaniu pracowników w XYZ .........63
         4.1.2.2. Znaczenie czynników niematerialnych w motywowaniu pracowników w XYZ.........65
         4.1.2.3. Znaczenie kar i nagród w motywowaniu pracowników w XYZ .........67
            4.1.2.3.1. Znaczenie nagród w motywowaniu pracowników w XYZ......... 68
            4.1.2.3.2. Znaczenie kar w motywowaniu pracowników w XYZ .........72
      4.1.3. Stosowane czynniki motywacji w XYZ .........75
         4.1.3.1. Czynniki płacowe stosowane w XYZ .........75
         4.1.3.2. Czynniki pozapłacowe stosowane w XYZ......... 78
         4.1.3.3. Konkurencja między pracownikami w XYZ.........80
      4.1.4. Manipulacja i relacje interpersonalne w procesie motywowania pracowników w XYZ.........81
      4.1.5. Hierarchia potrzeb pracowniczych w XYZ......... 83

Wnioski.........87
Zakończenie.........89
Bibliografia......... 92
Spis tabel i rysunków .........94
Załącznik - kwestionariusz ankiety ......... 97Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.