Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   15055
Temat pracy:  

Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o sytuacji finałowej > podmiotu prowadzącego księgi handlowe

Liczba stron:   99

Spis treści / plan pracy:
Wstęp ...........3

Rozdział I
Miejsce sprawozdawczości finansowej w systemie rachunkowości

      1.1 Sprawozdawczość finansowa w strukturze rachunkowości........... 5
         1.1.2 Pojęcie sprawozdawczości finansowej ...........5
         1.1.2 Użytkownicy sprawozdań finansowych i ich potrzeby informacyjne........... 7
         1.1.3 Cele sprawozdań finansowych ......................10
      1.2 Zasady sporządzania sprawozdań finansowych ...........12
         1.2.1. Nadrzędne zasady rachunkowości ...........12
         1.2.1 Cechy sprawozdań finansowych ...........15
         1.2.3 Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe ...........19

Rozdział II
Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji

      2.1.Struktura sprawozdania finansowego ...........21
         2.1.1 Bilans ...........21
         2.1.2 Rachunek zysków i strat ...........28
         2.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych ...........33
         2.1.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu )własnym ...........36
         2.1.5. Informacja dodatkowa ...........39

Rozdział III
Rewizja finansowa jako narzędzie poprawy wiarygodności sprawozdań finansowych

      3.1 Badanie sprawozdania finansowego jako element poprawy jakości końcowych efektów rachunkowości........... 41
      3.2 Przebieg procesu rewizji finansowej ...........45
      3.3 Opinia biegłego rewidenta ...........50
      3.4 Raport biegłego rewidenta ...........54

Rozdział IV
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych w latach 2016-2020

      4.1 Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa ...........58
      4.2 Charakterystyka przedsiębiorstwa ...........61
      4.3 Analiza bilansu ...........63
      4.4 Analiza rachunku zysku i start ...........69
      4.4 Analiza rachunku przepływów pieniężnych ...........73
      4.5 Analiza wskaźnikowa........... 77
         4.5.1 Analiza płynności finansowej ...........77
         4.5.2 Analiza zadłużenia ...........79
         4.5.4 Analiza sprawności działania ...........80
         4.5.4 Analiza rentowności........... 83

Podsumowanie ...........87
Bibliografia ...........90
Spis tabeli ...........96
Spis wykresów ...........97


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.