Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   15030
Temat pracy:  

Proces adaptacji dzieci w oddziale przedszkolnym.

Liczba stron:   101

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........6

Rozdział I
Pojęcie adaptacji, przystosowania w literaturze pedagogiczno- psychologicznej

      1.2. Rozwój psychofizyczny dziecka pięcioletniego...........13
         1.2.1. Cechy rozwoju psychicznego i fizycznego ...........13
         1.2.2. Procesy poznawcze ........... 15
         1.2.3. Zmiany zachodzące w rozwoju pamięci ...........16
         1.2.4. Czynności myślowe........... 17
         1.2.5. Rozwój emocjonalno-społeczny ...........19
      1.3. Dziecko w warunkach przedszkolnych...........21
         1.3.1. Pojecie dojrzałości przedszkolnej i jej kryteria ...........21
         1.3.2. Czynniki decydujące o przystosowanych zdolnościach dziecka w młodszym wieku........... 22
         1.3.3.Czynniki endogenne oraz egzogenne ........... 22
      1.5. Jakość placówki przedszkolnej a adaptacja dziecka...........25
         1.5.1. Rola nauczyciela ........... 25
         1.5.2. Wyposażenie oddziału przedszkolnego ........... 27
         1.5.3. Współpraca rodziców ze środowiskiem przedszkola......... 29
      1.6. Zróżnicowanie zachowań adaptacyjnych...........32
         1.6.1. Dziecko dobrze przystosowane społecznie ............32
         1.6.2. Dziecko nieprzystosowane społecznie ...........33

Rozdział II
Metedologiczne podstawy badań własnych

      2.1. Założenia metodologiczne ...........5
         2.1.1. Przedmiot i cel badań ...........36
         2.1.2. Problemy badawcze i hipotezy ...........37
         2.1.3. Zmienne i ich wskaźniki ...........39
         2.1.4. Zastosowane metody i techniki ...........42
         2.1.5. Charakterystyka grupy badawczej ...........45
            2.1.5.1. Badani rodzice ........... 45
            2.1.5.2. Badani uczniowie ...........47
         2.1.6. Teren badań ............48

Rozdział III
Proces adaptacji pięciolatków- badania własne

      3.1. Wiek dziecka, w którym zaczęło uczęszczać do przedszkola ...........51
      3.2. Oddział Przedszkolny jako pierwszy etap edukacji lub kontynuacja rozpoczętego już procesu ........... 52
      3.3 Program adaptacyjny w oddziale przedszkolnym ........... 53
      3.4. Proces adaptacji w innych placówkach przedszkolnych 54
      3.5. Uczestnictwo rodziców w procesie adaptacji ...........55
      3.6. Miesiąc przeprowadzenia programu adaptacyjnego ........... 56
      3.7. Czas trwania spotkań adaptacyjnych ........... 57
      3.8. Zajęcia adaptacyjne jako spełnienie oczekiwań rodziców ........... 58
      3.9. Problemy występujące podczas przystosowania do nowego środowiska ........... 59
      3.10.Czynniki mające wpływ na proces adaptacji dziecka pięcioletniego ........... 61
      3.11. Oczekiwania rodziców wobec placówki oddziału przedszkolnego ........... 63
      3.12. Bezstresowe formy aktywności dla dziecka ........... 64
      3.13. Osoba spełniająca najważniejsza rolę procesie adaptacji ........... 64
      3.14. Kompetencje wychowawcy względem działań adaptacyjnych ...........65
      3.15.Miesiąc zaklimatyzowania się dziecka w przedszkolu ........... 66
      3.16. Zadowolenie rodziców z oddziału przedszkolnego do, którego uczęszcza dziecko........... 68
      3.17. Proponowane przez rodziców zmiany w zakresie pracy oddziału przedszkolnego ........... 69
         3.1.2. Arkusz obserwacyjny przedszkolaków wieku 5 lat . 69
         3.1.3. Rozstanie dziecka z osoba przyprowadzającą na zajęcia ........... 70
         3.1.4. Wejście do sali zabaw. ........... 71
         3.1.5. Przywitanie się z wychowawcą i grupą przedszkolną ........... 71
         3.1.6. Posiadana wiedza ucznia na temat miejsca w przedszkolu ........... 72
         3.1.7. Zabawa z innymi dziećmi ........... 73
         3.1.8. Emocje towarzyszące w zabawie ........... 74
         3.1.9. Wypowiedź ucznia na temat własnej osoby ...........75
         3.1.10. Samodzielność podczas wykonywania kart pracy, prac plastycznych oraz technicznych ........... 76
         3.1.11. Obsługa narzędzi pracy przez przedszkolaka ...........77
         3.1.12. Zachowanie podczas powierzonej pracy ........... 78
         3.1.13. Wygląd miejsca pracy przedszkolaka ........... 79
         3.1.14. Samoobsługa pięciolatka...........80
         3.1.15. Wyjście do domu po zakończonych zajęciach........... 81

Podsumowanie i wnioski...........83
Bibliografia...........87
Aneksy...........90
Spis tabel...........100
Spis wykresów...........101


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.