Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   14867
Temat pracy:  

Obraz polskiego systemu penitencjarnego w świadomości wybranych mieszkańców miasta i gminy Koronowo

Liczba stron:   119

Spis treści / plan pracy:
Wprowadzenie........4

Rozdział 1
Resocjalizacyjna funkcja zakładu karnego

      1.1. Funkcjonowanie systemu penitencjarnego........8
      1.2. Wybrane aspekty kary pozbawienia wolności........12
      1.3. Specyfika więziennej grupy społecznej........16

Rozdział 2
Wybrane aspekty pracy zawodowej personelu więziennego

      2.1. Istota zawodu funkcjonariusza służby więziennej........21
      2.2. Rola i znaczenie etyki zawodowej w procesie resocjalizacji........24
      2.3. Cechy osobowościowe funkcjonariuszy służby więziennej, a osobliwość pracy z osadzonymi........28

Rozdział 3
Pomoc postpenitencjarna

      3.1. Cele pomocy postpenitencjarnej........30
      3.2. Formy i metody pomocy postpenitencjarnej........33
      3.3. Efektywność pomocy postpenitencjarnej........38

Rozdział 4
Podstawy metodologiczne badań własnych

      4.1. Przedmiot i cel badań........41
      4.2. Problemy i hipotezy badawcze........44
      4.3. Zmienne i wskaźniki........48
      4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze........52
      4.5. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji........55
      4.6. Przebieg badań........62

Rozdział 5
Analiza i interpretacja wyników badań własnych

      5.1. Postrzeganie zakładu karnego w Koronowie przez mieszkańców........63
      5.2. Ocena funkcjonowania zakładu karnego........68
      5.3. Skuteczność resocjalizacji i izolacji osadzonych w opinii mieszkańców........76
      5.4. Ocena personelu więziennego i pomocy postpenitencjarnej........84

Rozdział 6
Weryfikacja hipotez roboczych........93

Podsumowanie........99
Streszczenie........102
Aneks........103
A. Wykaz cytowanych publikacji........104
B. Wykaz aktów prawnych........107
C. Wykaz rysunków........108
D. Wykaz wykresów........108
E. Wykaz tabel........109
F. Kwestionariusz ankiety........111   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.