Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   14522
Temat pracy:  

Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad samorządem terytorialnym

Liczba stron:   84

Spis treści / plan pracy:
Wstęp ..........5

Rozdział I
Samorząd terytorialny – zagadnienia wprowadzające

   1. Ustrojowe podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego ..........6
      1.1. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego ..........6
      1.2. Ustawowe podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego ..........8
   2. Pozycja samorządu terytorialnego w państwie.......... 9
   3. Istota samorządu terytorialnego.......... 10
   4. Podmiot samorządu terytorialnego ..........13
      4.1. Podmiot samorządu terytorialnego jako „terytorialna korporacja komunalna”.......... 13
      4.2. Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego.......... 14
      4.3. Wspólnota o charakterze lokalnym a wspólnota obywatelska ..........14
      4.4. Decentralizacji administracji państwowej ..........15
   5. Przedmiot samorządu terytorialnego ..........17
      5.1. Zasada subsydiarności ..........17
      5.2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego.......... 19
      5.3. Ochrona sądowa samodzielności jednostek samorządu terytorialnego oraz nadzór nad samorządem terytorialnym ..........20

Rozdział II
System nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego

   1. Istota nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.......... 22
   2. Pojęcie kontroli w administracji publicznej..........25
   3. Nadzór a kontrola ..........29
   4. Współczesna polska struktura nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego ..........31
   5. Środki nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego i ich rodzaje ..........33
      5.1. Środki informacyjno-doradcze ..........33
      5.2. Środki korygujące ..........35

Rozdział III
Status prawny regionalnych izb obrachunkowych

   1. Geneza i ewolucja regionalnej izby obrachunkowej ..........41
   2. Podstawy prawne funkcjonowania regionalnej izby obrachunkowej.......... 45
   3. Kolegium jako organ regionalnej izby obrachunkowej.......... 46
      3.1. Skład osobowy kolegium regionalnej izby obrachunkowej.......... 47
      3.2. Zakres działania kolegium ..........49
      3.3. Odpowiedzialność członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej.......... 51
   4. Składy orzekające regionalnej izby obrachunkowej.......... 51
   5. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.......... 53
      5.1. Podstawa prawna działania ..........53
      5.2. Komisje stałe Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych ..........54
      5.3. Skład osobowy ..........55
      5.4. Zakres działania.......... 55

Rozdział IV
Regionalna Izba Obrachunkowa jako organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego

   1. Odmienność regionalnej izby obrachunkowej na tle innych organów nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego ..........60
      1.1. Jednoosobowość a kolegialność organów nadzoru ..........60
      1.2. Sprawy finansowe ..........61
      1.3. Działalność regionalnych izb obrachunkowych na trzech płaszczyznach ..........61
   2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli dokonywanej przez regionalne izby obrachunkowe.......... 63
      2.1. Zakres podmiotowy kontroli dokonywanej przez regionalne izby obrachunkowe ..........63
      2.2. Zakres przedmiotowy kontroli dokonywanej przez regionalne izby obrachunkowe ..........64
   3. Zakres podmiotowy nadzoru regionalnej izby obrachunkowej nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego ..........67
   4. Zakres przedmiotowy nadzoru regionalnej izby obrachunkowej nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.......... 70
   5. Rozstrzygnięcia nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej i ich formy ..........73
      5.1. Formy rozstrzygnięć nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych ..........74

Zakończenie ..........77
Bibliografia.......... 79
Akty normatywne..........82
Strony internetowe..........83
Spis ilustracji..........84
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.